Board of Directors

Mahesh Shrestha

Mahesh Shrestha

2078-09-24 President

mahesh.ncrs@gmail.com

Lokendra Kumar Shrestha (Ishwor)

Lokendra Kumar Shrestha (Ishwor)

Immediate Past President

Krishna Bahadur Basnet

Krishna Bahadur Basnet

Vice - President

Narayan Koirala

Narayan Koirala

2078-09-24 Vice - President

Vimal  Kumar  Hoda

Vimal Kumar Hoda

Vice President

Dipendra  Bantawa

Dipendra Bantawa

General Secretary

Dinesh Shanker Palikhe

Dinesh Shanker Palikhe

2078-09-24 Treasurer

Prakash Khatiwada

Prakash Khatiwada

2078-09-24 Joint General Secretary

Mrs. Radha Karki

Mrs. Radha Karki

2078-09-24 Joint Treasurer

Bijesh Awal

Bijesh Awal

2078-09-24 Member

Dr.Prakash Raj Neupane

Dr.Prakash Raj Neupane

2078-09-24 Member

Kamal Shrestha

Kamal Shrestha

2078-09-24 Member

Dor Prasad Bhattarai

Dor Prasad Bhattarai

2078-09-24 Member

Ratee Shrestha

Ratee Shrestha

2078-09-24 Member

Harsha Narayan Karmacharya

Harsha Narayan Karmacharya

2078-09-24 Joint Treasurer

Jaya Kumar Upadhya

Jaya Kumar Upadhya

2078-09-24 Member

Dr.Pradeep Vaidya

Dr.Pradeep Vaidya

Member