Members

Bhaktapur

S.No. Name Address Membership No Branch President
1 Abhimanyu Raut
Abhimanyu Raut 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Abhimanyu Raut
VDC/Municipality:Sirutar
, Sirutar, ,
2 Achyut Raj Daibagya
Achyut Raj Daibagya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Achyut Raj Daibagya
VDC/Municipality:Echu Tol-13
Membership No:BKT-210-073-074 283
Branch President:Shreedhar Rathore
, Echu Tol-13, , BKT-210-073-074 283 Shreedhar Rathore
3 Aditya Prajapati
Aditya Prajapati 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Aditya Prajapati
VDC/Municipality:Kathmandu
, Kathmandu, ,
4 Ajay Prajapati
Ajay Prajapati 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ajay Prajapati
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur, ,
5 Ajay Raj Joshi
Ajay Raj Joshi 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:188
Full Name:Ajay Raj Joshi
VDC/Municipality:Yache
, Yache, ,
6 Ajit Prasad Pradhan
Ajit Prasad Pradhan 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ajit Prasad Pradhan
VDC/Municipality:Thamel
, Thamel, ,
7 Ambika Jha
Ambika Jha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ambika Jha
VDC/Municipality:Etache-15
, Etache-15, ,
8 Amrit Nath Mishra
Amrit Nath Mishra 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Amrit Nath Mishra
VDC/Municipality:Golmadi
, Golmadi, ,
9 Ananta Prasad Daubadel
Ananta Prasad Daubadel 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:-
Full Name:Ananta Prasad Daubadel
VDC/Municipality:Taumadi
District:Bhaktapur
Zone:Bagmati
, Taumadi, , Bhaktapur
10 Anil Neupane
Anil Neupane 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Anil Neupane
VDC/Municipality:Bhaktapur- 17
Membership No:BKT-210-073-074 232
Branch President:Shreedhar Rathore
, Bhaktapur- 17, , BKT-210-073-074 232 Shreedhar Rathore
11 Anjan Kumar Jonche
Anjan Kumar Jonche 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Anjan Kumar Jonche
VDC/Municipality:Mangalache
, Mangalache, ,
12 Anju Rajopadyaya
Anju Rajopadyaya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Anju Rajopadyaya
VDC/Municipality:Lalalche
, Lalalche, ,
13 Anup K.C.
Anup K.C. 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Anup K.C.
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 12
Membership No:BKT-210-073-074 246
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 12, , BKT-210-073-074 246 Shreedhar Rathore
14 Aruna Shrestha
Aruna Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Aruna Shrestha
VDC/Municipality:Sukul Dhoka - 8
Membership No:BKT-210-073-074 251
Branch President:Shreedhar Rathore
, Sukul Dhoka - 8, , BKT-210-073-074 251 Shreedhar Rathore
15 Babu Kaji Chaguti
Babu Kaji Chaguti 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Babu Kaji Chaguti
VDC/Municipality:Khauma-15
, Khauma-15, ,
16 Babu Kaji Chaguti
Babu Kaji Chaguti 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:198
Full Name:Babu Kaji Chaguti
VDC/Municipality:Tekhacho-16
, Tekhacho-16, ,
17 Bachuram Thapa
Bachuram Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bachuram Thapa
VDC/Municipality:Balkot-7
, Balkot-7, ,
18 Bal Krishna Shrestha
Bal Krishna Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bal Krishna Shrestha
VDC/Municipality:Sirutar-1
Membership No:BKT-210-073-074 223
Branch President:Shreedhar Rathore
, Sirutar-1, , BKT-210-073-074 223 Shreedhar Rathore
19 Bal Ram Thapa
Bal Ram Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bal Ram Thapa
VDC/Municipality:Katunje
, Katunje, ,
20 Balram Kharbuja
Balram Kharbuja 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Balram Kharbuja
VDC/Municipality:Dudhpati
, Dudhpati, ,
21 Bel Bahadur Kayastha
Bel Bahadur Kayastha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bel Bahadur Kayastha
VDC/Municipality:Khauma-15
, Khauma-15, ,
22 Bhagwan Thapa
Bhagwan Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bhagwan Thapa
VDC/Municipality:Jhaukhel
, Jhaukhel, ,
23 Bharat Bahadur Budha
Bharat Bahadur Budha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bharat Bahadur Budha
VDC/Municipality:Kailashmandu-5
Membership No:BKT-210-073-074 277
Branch President:Shreedhar Rathore
, Kailashmandu-5, , BKT-210-073-074 277 Shreedhar Rathore
24 Bharat Budathoki
Bharat Budathoki 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bharat Budathoki
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur, ,
25 Bhim Ranjit
Bhim Ranjit 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bhim Ranjit
VDC/Municipality:Kamal Binayak
Membership No:BKT-210-073-074 216
Branch President:Shreedhar Rathore
, Kamal Binayak, , BKT-210-073-074 216 Shreedhar Rathore
26 Bhimsen Puri
Bhimsen Puri 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:204
Full Name:Bhimsen Puri
VDC/Municipality:Sudal
, Sudal, ,
27 Bhola Prasad Kuikel
Bhola Prasad Kuikel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bhola Prasad Kuikel
VDC/Municipality:Chakhu-2
, Chakhu-2, ,
28 Bhu Prakash Joshi
Bhu Prakash Joshi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bhu Prakash Joshi
VDC/Municipality:Nasman
, Nasman, ,
29 Bhupendra Amatya
Bhupendra Amatya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bhupendra Amatya
VDC/Municipality:Khauma
, Khauma, ,
30 Bibek Man Karmacharya
Bibek Man Karmacharya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bibek Man Karmacharya
VDC/Municipality:Tulache
, Tulache, ,
31 Bidya Sharma
Bidya Sharma 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bidya Sharma
VDC/Municipality:Bhaktapur-6
, Bhaktapur-6, ,
32 Bijaya Ratna Shakya
Bijaya Ratna Shakya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bijaya Ratna Shakya
VDC/Municipality:Khauma
, Khauma, ,
33 Bijaya Thike
Bijaya Thike 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bijaya Thike
VDC/Municipality:Shalaghari-17
, Shalaghari-17, ,
34 Bijesh Awal
Bijesh Awal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bijesh Awal
VDC/Municipality:Kamal binayak
, Kamal binayak, ,
35 Biken Raithor
Biken Raithor 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Biken Raithor
VDC/Municipality:Golmadi-7
, Golmadi-7, ,
36 Biku Narayan Suwal
Biku Narayan Suwal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Biku Narayan Suwal
VDC/Municipality:Byasi-10
, Byasi-10, ,
37 Bina Shrestha
Bina Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bina Shrestha
VDC/Municipality:Naya Baneshwor
Membership No:BKT-210-073-074 256
Branch President:Shreedhar Rathore
, Naya Baneshwor, , BKT-210-073-074 256 Shreedhar Rathore
38 Bindra Lohala
Bindra Lohala 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bindra Lohala
VDC/Municipality:Taumadi-11
, Taumadi-11, ,
39 Bishnu Bhakta Koju
Bishnu Bhakta Koju 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:193
Full Name:Bishnu Bhakta Koju
VDC/Municipality:Jela-2
, Jela-2, ,
40 Bishnu Kesari Suwal
Bishnu Kesari Suwal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bishnu Kesari Suwal
VDC/Municipality:Taumadi-11
, Taumadi-11, ,
41 Biswa Awale
Biswa Awale 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:189
Full Name:Biswa Awale
VDC/Municipality:Kamal Binayak
, Kamal Binayak, ,
42 Bupendra Raj Raut
Bupendra Raj Raut 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Bupendra Raj Raut
VDC/Municipality:Sirutar-1
Membership No:205
, Sirutar-1, , 205
43 Chadra Shova Salikhe
Chadra Shova Salikhe 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Chadra Shova Salikhe
VDC/Municipality:Barahipith
, Barahipith, ,
44 Chanda Lohala
Chanda Lohala 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Chanda Lohala
VDC/Municipality:Sipadol
Membership No:209
, Sipadol, , 209
45 Chandra Prasad Poudel
Chandra Prasad Poudel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Chandra Prasad Poudel
VDC/Municipality:Baluwa-9
Membership No:BKT-210-073-074 219
Branch President:Shreedhar Rathore
, Baluwa-9, , BKT-210-073-074 219 Shreedhar Rathore
46 Chandramaya Shrestha
Chandramaya Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Chandramaya Shrestha
VDC/Municipality:Kentabashi
Membership No:BKT-210-073-074 255
Branch President:Shreedhar Rathore
, Kentabashi, , BKT-210-073-074 255 Shreedhar Rathore
47 Chiranjibi Raj Sharma
Chiranjibi Raj Sharma 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Chiranjibi Raj Sharma
VDC/Municipality:Datatraya
, Datatraya, ,
48 Chitra Raj Giri
Chitra Raj Giri 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Chitra Raj Giri
VDC/Municipality:Kwadhandau
, Kwadhandau, ,
49 Damodar Dangal
Damodar Dangal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Damodar Dangal
VDC/Municipality:Sudal-6, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 229
Branch President:Shreedhar Rathore
, Sudal-6, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 229 Shreedhar Rathore
50 Damodar Subedi
Damodar Subedi 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:202
Full Name:Damodar Subedi
VDC/Municipality:Sudal
, Sudal, ,
51 Dayalaxmi Joshi Baidya
Dayalaxmi Joshi Baidya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dayalaxmi Joshi Baidya
VDC/Municipality:Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 226
Branch President:Shreedhar Rathore
, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 226 Shreedhar Rathore
52 Devendra Bahadur Joshi
Devendra Bahadur Joshi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Devendra Bahadur Joshi
VDC/Municipality:Sukuldhoka-8
Membership No:BKT-210-073-074 282
Branch President:Shreedhar Rathore
, Sukuldhoka-8, , BKT-210-073-074 282 Shreedhar Rathore
53 Devmaya Tulasi
Devmaya Tulasi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Devmaya Tulasi
VDC/Municipality:Nashman, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 266
Branch President:Shreedhar Rathore
, Nashman, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 266 Shreedhar Rathore
54 Dhan Man Shrestha
Dhan Man Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dhan Man Shrestha
VDC/Municipality:Kamal binayak
, Kamal binayak, ,
55 Dhan Shyam Jha
Dhan Shyam Jha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dhan Shyam Jha
VDC/Municipality:Eitache
, Eitache, ,
56 Dharma Ratna Khaitu
Dharma Ratna Khaitu 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dharma Ratna Khaitu
VDC/Municipality:Taumadi
, Taumadi, ,
57 Dhruba Thapa
Dhruba Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dhruba Thapa
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 2
Membership No:BKT-210-073-074 240
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 2, , BKT-210-073-074 240 Shreedhar Rathore
58 Dil Krishna Prajapati
Dil Krishna Prajapati 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:200
Full Name:Dil Krishna Prajapati
VDC/Municipality:Madhyapur
, Madhyapur, ,
59 Dil Laxmi Tamrakar
Dil Laxmi Tamrakar 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dil Laxmi Tamrakar
VDC/Municipality:Bhaktapur-8
, Bhaktapur-8, ,
60 Dinesh Bahahdur Dhaubanjar
Dinesh Bahahdur Dhaubanjar 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dinesh Bahahdur Dhaubanjar
VDC/Municipality:Tibhukche
, Tibhukche, ,
61 Dinesh Sudhakar
Dinesh Sudhakar 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:194
Full Name:Dinesh Sudhakar
VDC/Municipality:Sukul Dhoka
, Sukul Dhoka, ,
62 Dipak Prasad Adhikari
Dipak Prasad Adhikari 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dipak Prasad Adhikari
VDC/Municipality:Sudal-8
Membership No:BKT-210-073-074 212
Branch President:Shreedhar Rathour
, Sudal-8, , BKT-210-073-074 212 Shreedhar Rathour
63 Dipendra Prasad Dhakal
Dipendra Prasad Dhakal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dipendra Prasad Dhakal
VDC/Municipality:Okhare-1
Membership No:207
, Okhare-1, , 207
64 Dipesh Neupane
Dipesh Neupane 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dipesh Neupane
VDC/Municipality:Jhaukhel - 4, Chakhu
Membership No:BKT-210-073-074 230
Branch President:Shreedhar Rathore
, Jhaukhel - 4, Chakhu, , BKT-210-073-074 230 Shreedhar Rathore
65 Divya Pradhananga
Divya Pradhananga 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Divya Pradhananga
VDC/Municipality:Bhaktapur-8
, Bhaktapur-8, ,
66 Dr. Indra Prasad Prajapati
Dr. Indra Prasad Prajapati 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dr. Indra Prasad Prajapati
VDC/Municipality:Bolache
, Bolache, ,
67 Dr. Prakash Raj Neupane
Dr. Prakash Raj Neupane 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Dr. Prakash Raj Neupane
VDC/Municipality:Kausaltar
, Kausaltar, ,
68 Ekdwaj Karki
Ekdwaj Karki 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ekdwaj Karki
VDC/Municipality:Chitpol
, Chitpol, ,
69 Er. Sudip Hada
Er. Sudip Hada 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Er. Sudip Hada
VDC/Municipality:Khauma-15
Membership No:BKT-210-073-074 214
Branch President:Shree Dhar Rathore
, Khauma-15, , BKT-210-073-074 214 Shree Dhar Rathore
70 Ganesh Man Chakradhar
Ganesh Man Chakradhar 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ganesh Man Chakradhar
VDC/Municipality:Boarde-3
, Boarde-3, ,
71 Ganesh Prasad Dahal
Ganesh Prasad Dahal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ganesh Prasad Dahal
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 2
Membership No:BKT-210-073-074 234
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 2, , BKT-210-073-074 234 Shreedhar Rathore
72 Ganesh Prasad Palikhe
Ganesh Prasad Palikhe 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ganesh Prasad Palikhe
VDC/Municipality:Golmadi
, Golmadi, ,
73 Ganga Laxmi Awale
Ganga Laxmi Awale 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:192
Full Name:Ganga Laxmi Awale
VDC/Municipality:Kamal Binayak
, Kamal Binayak, ,
74 Ganga Prasad Dhaubadel
Ganga Prasad Dhaubadel 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:201
Full Name:Ganga Prasad Dhaubadel
VDC/Municipality:Chuchepati
, Chuchepati, ,
75 Gita Khatiwada Sharma
Gita Khatiwada Sharma 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Gita Khatiwada Sharma
VDC/Municipality:Bhaktapur-6
, Bhaktapur-6, ,
76 Gopal Das Banepali
Gopal Das Banepali 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Gopal Das Banepali
VDC/Municipality:Thachapal
, Thachapal, ,
77 Gopal Prasad Luitel
Gopal Prasad Luitel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Gopal Prasad Luitel
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 4
Membership No:BKT-210-073-074 248
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 4, , BKT-210-073-074 248 Shreedhar Rathore
78 Gopal Prasad Parajuli
Gopal Prasad Parajuli 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Gopal Prasad Parajuli
VDC/Municipality:Chakhu-12
Membership No:BKT-210-073-074 235
Branch President:Shreedhar Rathore
, Chakhu-12, , BKT-210-073-074 235 Shreedhar Rathore
79 Govinda Lal Dhaubadel
Govinda Lal Dhaubadel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Govinda Lal Dhaubadel
VDC/Municipality:Taumadi
, Taumadi, ,
80 Govinda Malla
Govinda Malla 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Govinda Malla
VDC/Municipality:Khauma
, Khauma, ,
81 Gyan Bahadur K.C.
Gyan Bahadur K.C. 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Gyan Bahadur K.C.
VDC/Municipality:Mahamanjushree-8
Membership No:BKT-210-073-074 250
Branch President:Shreedhar Rathore
, Mahamanjushree-8, , BKT-210-073-074 250 Shreedhar Rathore
82 Gyani Awale
Gyani Awale 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:190
Full Name:Gyani Awale
VDC/Municipality:Kamal Binayak
, Kamal Binayak, ,
83 Gyani Maiya Pradhananga
Gyani Maiya Pradhananga 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Gyani Maiya Pradhananga
VDC/Municipality:Jagati, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 261
Branch President:Shreedhar Rathore
, Jagati, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 261 Shreedhar Rathore
84 Hari Bahadur Hada
Hari Bahadur Hada 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Hari Bahadur Hada
VDC/Municipality:Khauma-15
, Khauma-15, ,
85 Hastakala Udyog
Hastakala Udyog 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Hastakala Udyog
VDC/Municipality:Byaise
, Byaise, ,
86 Indra Prasad Dahal
Indra Prasad Dahal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Indra Prasad Dahal
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 2bhak
Membership No:BKT-210-073-074 231
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 2bhak, , BKT-210-073-074 231 Shreedhar Rathore
87 Ishwor Kaji Khaju
Ishwor Kaji Khaju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ishwor Kaji Khaju
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur, ,
88 Ishwor Nepal
Ishwor Nepal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ishwor Nepal
VDC/Municipality:Biratnagar
, Biratnagar, ,
89 Jamuna Sharma
Jamuna Sharma 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Jamuna Sharma
VDC/Municipality:Bhaktapur-6
Membership No:BKT-210-073-074 293
Branch President:Shreedhar Rathore
, Bhaktapur-6, , BKT-210-073-074 293 Shreedhar Rathore
90 Janaki Prasad Dhaubadel
Janaki Prasad Dhaubadel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Janaki Prasad Dhaubadel
VDC/Municipality:Taumadi
, Taumadi, ,
91 Jasmine Sainju
Jasmine Sainju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Jasmine Sainju
VDC/Municipality:Nasmana
, Nasmana, ,
92 Kaji Bale Thapa
Kaji Bale Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kaji Bale Thapa
VDC/Municipality:Katunje
, Katunje, ,
93 Kalpana Khayaju
Kalpana Khayaju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kalpana Khayaju
VDC/Municipality:Enacho
, Enacho, ,
94 Kamal Dhungana
Kamal Dhungana 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kamal Dhungana
VDC/Municipality:Katunje
, Katunje, ,
95 Kami Shrestha
Kami Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kami Shrestha
VDC/Municipality:Kumaripati
, Kumaripati, ,
96 Kancha Bhakta Pradhananga
Kancha Bhakta Pradhananga 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kancha Bhakta Pradhananga
VDC/Municipality:Bolache
, Bolache, ,
97 Kanchi Dangal
Kanchi Dangal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kanchi Dangal
VDC/Municipality:Nagarkot
Membership No:BKT-210-073-074 288
Branch President:Shreedhar Rathore
, Nagarkot, , BKT-210-073-074 288 Shreedhar Rathore
98 Kanchi Raut
Kanchi Raut 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kanchi Raut
VDC/Municipality:Sirutar
, Sirutar, ,
99 Kedar Krishna Joshi
Kedar Krishna Joshi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kedar Krishna Joshi
VDC/Municipality:Bolache
Membership No:BKT-210-073-074 284
Branch President:Shreedhar Rathore
, Bolache, , BKT-210-073-074 284 Shreedhar Rathore
100 Kedar Prasad Joshi
Kedar Prasad Joshi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kedar Prasad Joshi
VDC/Municipality:Bolache
, Bolache, ,
101 Kedar Prasad Tawanabashu
Kedar Prasad Tawanabashu 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kedar Prasad Tawanabashu
VDC/Municipality:Chasukhel
, Chasukhel, ,
102 Keshar Narayan Prajapati
Keshar Narayan Prajapati 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Keshar Narayan Prajapati
VDC/Municipality:Kamal binayak
, Kamal binayak, ,
103 Kirti Nath Mishra
Kirti Nath Mishra 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kirti Nath Mishra
VDC/Municipality:Golmadi
, Golmadi, ,
104 Krishna Bahadur Duwal
Krishna Bahadur Duwal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Krishna Bahadur Duwal
VDC/Municipality:Choche
, Choche, ,
105 Krishna Bahadur Sahu Shrestha
Krishna Bahadur Sahu Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Krishna Bahadur Sahu Shrestha
VDC/Municipality:Shamakhusi
, Shamakhusi, ,
106 Krishna Bhakta Joshi
Krishna Bhakta Joshi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Krishna Bhakta Joshi
VDC/Municipality:Jagati-2
Membership No:BKT-210-073-074 285
Branch President:Shreedhar Rathore
, Jagati-2, , BKT-210-073-074 285 Shreedhar Rathore
107 Krishna Hari Kayastha
Krishna Hari Kayastha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Krishna Hari Kayastha
VDC/Municipality:Dhokche-15
, Dhokche-15, ,
108 Krishna Prasad Awal
Krishna Prasad Awal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Krishna Prasad Awal
VDC/Municipality:Tuchimala
, Tuchimala, ,
109 Krishna Prasad Haleyo Joshi
Krishna Prasad Haleyo Joshi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Krishna Prasad Haleyo Joshi
VDC/Municipality:Bhaktapur-12
, Bhaktapur-12, ,
110 Krishna Prasad Suwal
Krishna Prasad Suwal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Krishna Prasad Suwal
VDC/Municipality:Byasi-10
, Byasi-10, ,
111 Krishna Prasad Tamrakar
Krishna Prasad Tamrakar 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Krishna Prasad Tamrakar
VDC/Municipality:Tibhukche
, Tibhukche, ,
112 Kul Bahadur Duwal
Kul Bahadur Duwal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kul Bahadur Duwal
VDC/Municipality:Byasi-10
, Byasi-10, ,
113 Kumar Prajapati
Kumar Prajapati 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kumar Prajapati
VDC/Municipality:Bolachhe, Bhaktapur
, Bolachhe, Bhaktapur, ,
114 Kusum Rimal (Prajapati)
Kusum Rimal (Prajapati) 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Kusum Rimal (Prajapati)
VDC/Municipality:Byasi-10, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 289
Branch President:Shreedhar Rathore
, Byasi-10, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 289 Shreedhar Rathore
115 Lalindra Raithor
Lalindra Raithor 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Lalindra Raithor
VDC/Municipality:Golmadi-7
, Golmadi-7, ,
116 Lalita Karmacharya
Lalita Karmacharya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Lalita Karmacharya
VDC/Municipality:Sukul Dhoka
, Sukul Dhoka, ,
117 Lambodar Prasad Rathore
Lambodar Prasad Rathore 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Lambodar Prasad Rathore
VDC/Municipality:Golmadi
, Golmadi, ,
118 Lasata Prajapati
Lasata Prajapati 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Lasata Prajapati
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur, ,
119 Laxmi Awal
Laxmi Awal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Laxmi Awal
VDC/Municipality:Balakhu, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 274
Branch President:Shreedhar Rathore
, Balakhu, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 274 Shreedhar Rathore
120 Laxmi Karmacharya
Laxmi Karmacharya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Laxmi Karmacharya
VDC/Municipality:Shalaghari-17
, Shalaghari-17, ,
121 Laxmi Krishna Hona
Laxmi Krishna Hona 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Laxmi Krishna Hona
VDC/Municipality:Thimi-1
, Thimi-1, ,
122 Laxmi Manandhar
Laxmi Manandhar 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Laxmi Manandhar
VDC/Municipality:Surya Binayak
Membership No:BKT-210-073-074 257
Branch President:Shreedhar Rathore
, Surya Binayak, , BKT-210-073-074 257 Shreedhar Rathore
123 Laxmi Narayan Kasula
Laxmi Narayan Kasula 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Laxmi Narayan Kasula
VDC/Municipality:Thulo Byasi
, Thulo Byasi, ,
124 Madan Bahadur Kayastha
Madan Bahadur Kayastha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Madan Bahadur Kayastha
VDC/Municipality:Khauma-16
, Khauma-16, ,
125 Madhavi Khadka
Madhavi Khadka 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Madhavi Khadka
VDC/Municipality:Chakhu-12
Membership No:BKT-210-073-074 236
Branch President:Shreedhar Rathore
, Chakhu-12, , BKT-210-073-074 236 Shreedhar Rathore
126 Mandira Budhathoki (Rayamajhi)
Mandira Budhathoki (Rayamajhi) 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Mandira Budhathoki (Rayamajhi)
VDC/Municipality:Baneshwor
Membership No:BKT-210-073-074 224
Branch President:Shreedhar Rathore
, Baneshwor, , BKT-210-073-074 224 Shreedhar Rathore
127 Mangal Devi Ganesh
Mangal Devi Ganesh 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Mangal Devi Ganesh
VDC/Municipality:Jela-1
Membership No:BKT-210-073-074 273
Branch President:Shreedhar Rathore
, Jela-1, , BKT-210-073-074 273 Shreedhar Rathore
128 Mani Ram Lamichhane
Mani Ram Lamichhane 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Mani Ram Lamichhane
VDC/Municipality:Nagarkot
, Nagarkot, ,
129 Manju Karki
Manju Karki 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Manju Karki
VDC/Municipality:Golmadi
, Golmadi, ,
130 Manodhari Thapa
Manodhari Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Manodhari Thapa
VDC/Municipality:Kupondol
, Kupondol, ,
131 Manoj Kaspal
Manoj Kaspal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Manoj Kaspal
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 1
Membership No:BKT-210-073-074 247
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 1, , BKT-210-073-074 247 Shreedhar Rathore
132 Marshal Rathore
Marshal Rathore 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Marshal Rathore
VDC/Municipality:Khauma
, Khauma, ,
133 Mathuri Sakha
Mathuri Sakha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Mathuri Sakha
VDC/Municipality:Bolache-13
Membership No:BKT-210-073-074 279
Branch President:Shreedhar Rathore
, Bolache-13, , BKT-210-073-074 279 Shreedhar Rathore
134 Mausami Shrestha Kiju
Mausami Shrestha Kiju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Mausami Shrestha Kiju
VDC/Municipality:Taumadi - 11
Membership No:BKT-210-073-074 253
Branch President:Shreedhar Rathore
, Taumadi - 11, , BKT-210-073-074 253 Shreedhar Rathore
135 Menuka Sharma
Menuka Sharma 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Menuka Sharma
VDC/Municipality:Bhaktapur-6
, Bhaktapur-6, ,
136 Nabin Sakha
Nabin Sakha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Nabin Sakha
VDC/Municipality:Yache
, Yache, ,
137 Nabin Tajale
Nabin Tajale 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Nabin Tajale
VDC/Municipality:Muldhoka-4
Membership No:BKT-210-073-074 280
Branch President:Shreedhar Rathore
, Muldhoka-4, , BKT-210-073-074 280 Shreedhar Rathore
138 Narayan Giri
Narayan Giri 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Narayan Giri
VDC/Municipality:Nagarkot
Membership No:BKT-210-073-074 287
Branch President:Shreedhar Rathore
, Nagarkot, , BKT-210-073-074 287 Shreedhar Rathore
139 Narayan Prasad Bhusal
Narayan Prasad Bhusal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Narayan Prasad Bhusal
VDC/Municipality:Balkot-9
Membership No:BKT-210-073-074 211
Branch President:Shreedhar Rathour
, Balkot-9, , BKT-210-073-074 211 Shreedhar Rathour
140 Narendra Prasad Joshi
Narendra Prasad Joshi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Narendra Prasad Joshi
VDC/Municipality:Bolache
, Bolache, ,
141 Naresh Man Sainju
Naresh Man Sainju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Naresh Man Sainju
VDC/Municipality:Nasmana
, Nasmana, ,
142 Nirmal Rijal
Nirmal Rijal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Nirmal Rijal
VDC/Municipality:Pachthar
Membership No:210
, Pachthar, , 210
143 Nisan Dhungel
Nisan Dhungel 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:199
Full Name:Nisan Dhungel
VDC/Municipality:Katunje, Bhaktapur
, Katunje, Bhaktapur, ,
144 Nischal Thapa
Nischal Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Nischal Thapa
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 1
Membership No:BKT-210-073-074 237
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 1, , BKT-210-073-074 237 Shreedhar Rathore
145 Om Bahadur Manandhar
Om Bahadur Manandhar 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Om Bahadur Manandhar
VDC/Municipality:Shakota
, Shakota, ,
146 Om Hari Jha
Om Hari Jha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Om Hari Jha
VDC/Municipality:Nasmana, Bhaktapur
, Nasmana, Bhaktapur, ,
147 Om Prakash Buju
Om Prakash Buju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Om Prakash Buju
VDC/Municipality:Bhaktapur-16
, Bhaktapur-16, ,
148 Om Pratap Gonga
Om Pratap Gonga 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Om Pratap Gonga
VDC/Municipality:Khauma
Membership No:BKT-210-073-074 218
Branch President:Shreedhar Rathore
, Khauma, , BKT-210-073-074 218 Shreedhar Rathore
149 Padh Hari Thapa
Padh Hari Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Padh Hari Thapa
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur, ,
150 Parasu Ram Pandey
Parasu Ram Pandey 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Parasu Ram Pandey
VDC/Municipality:Mahamanjushree-6
Membership No:BKT-210-073-074 249
Branch President:Shreedhar Rathore
, Mahamanjushree-6, , BKT-210-073-074 249 Shreedhar Rathore
151 Parshuram Khatri
Parshuram Khatri 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Parshuram Khatri
VDC/Municipality:Bhaktapur-15
, Bhaktapur-15, ,
152 Pradip Lal Timila
Pradip Lal Timila 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Pradip Lal Timila
VDC/Municipality:Yache
, Yache, ,
153 Praful Shrestha
Praful Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Praful Shrestha
VDC/Municipality:Thapathali-11
, Thapathali-11, ,
154 Prajwal Shrestha
Prajwal Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Prajwal Shrestha
VDC/Municipality:Thapathali-11
, Thapathali-11, ,
155 Prakash Bahadur Shrestha
Prakash Bahadur Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Prakash Bahadur Shrestha
VDC/Municipality:Thapathali-11
, Thapathali-11, ,
156 Prakash Bhujel
Prakash Bhujel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Prakash Bhujel
VDC/Municipality:Chitwan
, Chitwan, ,
157 Pralad Khadka
Pralad Khadka 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Pralad Khadka
VDC/Municipality:Chakhu-12
Membership No:BKT-210-073-074 233
Branch President:Shreedhar Rathore
, Chakhu-12, , BKT-210-073-074 233 Shreedhar Rathore
158 Pramila Pradhan
Pramila Pradhan 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Pramila Pradhan
VDC/Municipality:Sallaghari, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 264
Branch President:Shreedhar Rathore
, Sallaghari, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 264 Shreedhar Rathore
159 Pramod Timila
Pramod Timila 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Pramod Timila
VDC/Municipality:Yache
, Yache, ,
160 Prathistha Shrestha
Prathistha Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Prathistha Shrestha
VDC/Municipality:Datatraya
, Datatraya, ,
161 Prem Kumar Raut
Prem Kumar Raut 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Prem Kumar Raut
VDC/Municipality:Kirtipur
, Kirtipur, ,
162 Prurushottam Kumar Manandhar
Prurushottam Kumar Manandhar 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Prurushottam Kumar Manandhar
VDC/Municipality:Birgunj
, Birgunj, ,
163 Punya Kumari Gautam
Punya Kumari Gautam 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Punya Kumari Gautam
VDC/Municipality:Jhapa, Duhagadi
, Jhapa, Duhagadi, ,
164 Punya Ram Kharbuja
Punya Ram Kharbuja 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Punya Ram Kharbuja
VDC/Municipality:Etache
, Etache, ,
165 Punya Ram Suwal
Punya Ram Suwal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Punya Ram Suwal
VDC/Municipality:Choche
Membership No:BKT-210-073-074 215
Branch President:Shree Dhar Rathore
, Choche, , BKT-210-073-074 215 Shree Dhar Rathore
166 Purna Krishna Shrestha
Purna Krishna Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Purna Krishna Shrestha
VDC/Municipality:Madyapur Thimi
, Madyapur Thimi, ,
167 Purna Raj Sharma
Purna Raj Sharma 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Purna Raj Sharma
VDC/Municipality:Jaukhel
, Jaukhel, ,
168 Purna Raj Sharma
Purna Raj Sharma 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Purna Raj Sharma
VDC/Municipality:Jaukhel
, Jaukhel, ,
169 Purna Shobha Hada
Purna Shobha Hada 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:187
Full Name:Purna Shobha Hada
VDC/Municipality:Taumadi-11
, Taumadi-11, ,
170 Pushkar Banepali
Pushkar Banepali 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Pushkar Banepali
VDC/Municipality:Jagati
, Jagati, ,
171 Pushkar Raj Sharma
Pushkar Raj Sharma 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Pushkar Raj Sharma
VDC/Municipality:Khauma
, Khauma, ,
172 Pushkar Timila
Pushkar Timila 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Pushkar Timila
VDC/Municipality:Yache
, Yache, ,
173 Pushpa Lal Shrestha
Pushpa Lal Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Pushpa Lal Shrestha
VDC/Municipality:Kumaripati
, Kumaripati, ,
174 Pushpa Lal Timila
Pushpa Lal Timila 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Pushpa Lal Timila
VDC/Municipality:Surya Binayak
, Surya Binayak, ,
175 Rabi Shankar Karki
Rabi Shankar Karki 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rabi Shankar Karki
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur, ,
176 Rabina Ganesh
Rabina Ganesh 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rabina Ganesh
VDC/Municipality:Chyama Singh
, Chyama Singh, ,
177 Rabindra Kiju
Rabindra Kiju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rabindra Kiju
VDC/Municipality:Taumadi - 11
Membership No:BKT-210-073-074 262
Branch President:Shreedhar Rathore
, Taumadi - 11, , BKT-210-073-074 262 Shreedhar Rathore
178 Rachana Pradhananga
Rachana Pradhananga 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rachana Pradhananga
VDC/Municipality:Ason
, Ason, ,
179 Radh Shyam Awale
Radh Shyam Awale 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:191
Full Name:Radh Shyam Awale
VDC/Municipality:Wekhal
, Wekhal, ,
180 Radhe Sundar Sainju
Radhe Sundar Sainju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Radhe Sundar Sainju
VDC/Municipality:Khauma-15
, Khauma-15, ,
181 Radhika Gosai
Radhika Gosai 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Radhika Gosai
VDC/Municipality:Jela, Bha Pu- 3
, Jela, Bha Pu- 3, ,
182 Ragheshowr Dhaubadel
Ragheshowr Dhaubadel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ragheshowr Dhaubadel
VDC/Municipality:Taumadi
, Taumadi, ,
183 Rahul Maharjan
Rahul Maharjan 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rahul Maharjan
VDC/Municipality:Soaltee Mode
, Soaltee Mode, ,
184 Raja Ram Tajale
Raja Ram Tajale 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Raja Ram Tajale
VDC/Municipality:Kamal binayak
, Kamal binayak, ,
185 Raja Shrestha
Raja Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Raja Shrestha
VDC/Municipality:Kalapot
Membership No:208
, Kalapot, , 208
186 Rajamati Gosai
Rajamati Gosai 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajamati Gosai
VDC/Municipality:Jela, Bha Pu- 2
, Jela, Bha Pu- 2, ,
187 Rajan Dhungel
Rajan Dhungel 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:197
Full Name:Rajan Dhungel
VDC/Municipality:Katunje-4, Bhaktapur
, Katunje-4, Bhaktapur, ,
188 Rajan Karki
Rajan Karki 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajan Karki
VDC/Municipality:Madyapur Thimi
Membership No:BKT-210-073-074 222
Branch President:Shreedhar Rathore
, Madyapur Thimi, , BKT-210-073-074 222 Shreedhar Rathore
189 Rajan Subedi
Rajan Subedi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajan Subedi
VDC/Municipality:Sudal-6
Membership No:206
, Sudal-6, , 206
190 Rajani Jochhe
Rajani Jochhe 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajani Jochhe
VDC/Municipality:Katunje
, Katunje, ,
191 Rajani Shrestha
Rajani Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajani Shrestha
VDC/Municipality:Surya Binayak
Membership No:BKT-210-073-074 275
Branch President:Shreedhar Rathore
, Surya Binayak, , BKT-210-073-074 275 Shreedhar Rathore
192 Rajendra Balla
Rajendra Balla 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajendra Balla
VDC/Municipality:Thecacho
, Thecacho, ,
193 Rajendra Prasad Jochhe
Rajendra Prasad Jochhe 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajendra Prasad Jochhe
VDC/Municipality:Nasmana
, Nasmana, ,
194 Rajesh Phanju
Rajesh Phanju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajesh Phanju
VDC/Municipality:Kalopati-15
Membership No:BKT-210-073-074 292
Branch President:Shreedhar Rathore
, Kalopati-15, , BKT-210-073-074 292 Shreedhar Rathore
195 Rajesh Raj Dhungel
Rajesh Raj Dhungel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajesh Raj Dhungel
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 3
Membership No:BKT-210-073-074 238
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 3, , BKT-210-073-074 238 Shreedhar Rathore
196 Rajesh Singh Deuja
Rajesh Singh Deuja 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajesh Singh Deuja
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 12
Membership No:BKT-210-073-074 241
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 12, , BKT-210-073-074 241 Shreedhar Rathore
197 Rajiv Karna
Rajiv Karna 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rajiv Karna
VDC/Municipality:Janakpur
, Janakpur, ,
198 Ram Bhadur Prajapti
Ram Bhadur Prajapti 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ram Bhadur Prajapti
VDC/Municipality:Bolache
, Bolache, ,
199 Ram Gopal Karmacharya
Ram Gopal Karmacharya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ram Gopal Karmacharya
VDC/Municipality:Golmadi-7
, Golmadi-7, ,
200 Ram Hari Karji
Ram Hari Karji 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ram Hari Karji
VDC/Municipality:Golmadi
, Golmadi, ,
201 Ram Krishna Thapa
Ram Krishna Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ram Krishna Thapa
VDC/Municipality:Sankhadevi-6
Membership No:BKT-210-073-074 286
Branch President:Shreedhar Rathore
, Sankhadevi-6, , BKT-210-073-074 286 Shreedhar Rathore
202 Ram Laxmi Pradhananga
Ram Laxmi Pradhananga 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ram Laxmi Pradhananga
VDC/Municipality:Choche
, Choche, ,
203 Ram Laxmi Twanabasu
Ram Laxmi Twanabasu 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ram Laxmi Twanabasu
VDC/Municipality:Jagati - 7, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 269
Branch President:Shreedhar Rathore
, Jagati - 7, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 269 Shreedhar Rathore
204 Ram Sundar Banke
Ram Sundar Banke 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ram Sundar Banke
VDC/Municipality:Katunje
, Katunje, ,
205 Ram Sundar Suwal
Ram Sundar Suwal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ram Sundar Suwal
VDC/Municipality:Mangalache
, Mangalache, ,
206 Rama Rajbhandari
Rama Rajbhandari 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rama Rajbhandari
VDC/Municipality:Kathmandu
Membership No:BKT-210-073-074 265
Branch President:Shreedhar Rathore
, Kathmandu, , BKT-210-073-074 265 Shreedhar Rathore
207 Ramaniya Devi Karmacharya
Ramaniya Devi Karmacharya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ramaniya Devi Karmacharya
VDC/Municipality:Tulache
, Tulache, ,
208 Ramesh Prajapati
Ramesh Prajapati 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ramesh Prajapati
VDC/Municipality:Thimi-11
, Thimi-11, ,
209 Rameshor Shrestha
Rameshor Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rameshor Shrestha
VDC/Municipality:Jela-2, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 294
Branch President:Shreedhar Rathore
, Jela-2, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 294 Shreedhar Rathore
210 Rameshwor Prasad Dhungel
Rameshwor Prasad Dhungel 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:196
Full Name:Rameshwor Prasad Dhungel
VDC/Municipality:Katunje-4, Bhaktapur
, Katunje-4, Bhaktapur, ,
211 Rameshwori Rathor
Rameshwori Rathor 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rameshwori Rathor
VDC/Municipality:Bhaktapur-13
, Bhaktapur-13, ,
212 Ramola Dhaubadel
Ramola Dhaubadel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ramola Dhaubadel
VDC/Municipality:Taumadi
, Taumadi, ,
213 Rana Bahadur Budathoki
Rana Bahadur Budathoki 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rana Bahadur Budathoki
VDC/Municipality:Jhaukhel
, Jhaukhel, ,
214 Ranjana Kachhepati
Ranjana Kachhepati 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ranjana Kachhepati
VDC/Municipality:Bhaktapur-17
Membership No:BKT-210-073-074 228
Branch President:Shreedhar Rathore
, Bhaktapur-17, , BKT-210-073-074 228 Shreedhar Rathore
215 Rasila Pascal
Rasila Pascal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rasila Pascal
VDC/Municipality:Jela-2
, Jela-2, ,
216 Rati Pascal
Rati Pascal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rati Pascal
VDC/Municipality:Jela-2
, Jela-2, ,
217 Ratna Kesari Suwal
Ratna Kesari Suwal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ratna Kesari Suwal
VDC/Municipality:Kalighat
, Kalighat, ,
218 Ratna Maya Suwal
Ratna Maya Suwal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ratna Maya Suwal
VDC/Municipality:Bhaktapur-17
, Bhaktapur-17, ,
219 Ratna Sundar Sainju
Ratna Sundar Sainju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ratna Sundar Sainju
VDC/Municipality:Khauma-15
, Khauma-15, ,
220 Rijan Tamrakar
Rijan Tamrakar 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rijan Tamrakar
VDC/Municipality:Tibukchhe
Branch President:Shreedhar Rathore
, Tibukchhe, , Shreedhar Rathore
221 Rishi Kesab Prasad Dhaubadel
Rishi Kesab Prasad Dhaubadel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rishi Kesab Prasad Dhaubadel
VDC/Municipality:Taumadi
, Taumadi, ,
222 Rita Shrestha
Rita Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rita Shrestha
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur, ,
223 Ritu Pasakhala
Ritu Pasakhala 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Ritu Pasakhala
VDC/Municipality:Jela-2
Membership No:BKT-210-073-074 217
Branch President:Shreedhar Rathore
, Jela-2, , BKT-210-073-074 217 Shreedhar Rathore
224 Roshan Prajapati
Roshan Prajapati 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Roshan Prajapati
VDC/Municipality:Madyapur Thimi
, Madyapur Thimi, ,
225 Roshani Bajracharya
Roshani Bajracharya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Roshani Bajracharya
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur, ,
226 Rudra Bhakta Shrestha
Rudra Bhakta Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rudra Bhakta Shrestha
VDC/Municipality:Sirutar
, Sirutar, ,
227 Rupa Thapa
Rupa Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Rupa Thapa
VDC/Municipality:Duwakot-1
, Duwakot-1, ,
228 Sabina Shrestha
Sabina Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sabina Shrestha
VDC/Municipality:Datatraya, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 260
Branch President:Shreedhar Rathore
, Datatraya, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 260 Shreedhar Rathore
229 Sabitri Thapa
Sabitri Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sabitri Thapa
VDC/Municipality:Kausaltar-15
Membership No:BKT-210-073-074 271
Branch President:Shreedhar Rathore
, Kausaltar-15, , BKT-210-073-074 271 Shreedhar Rathore
230 Sahana Paskal
Sahana Paskal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sahana Paskal
VDC/Municipality:Datatraya
, Datatraya, ,
231 Sailaja Joshi
Sailaja Joshi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sailaja Joshi
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur, ,
232 Sailendra Bir Karmacharya
Sailendra Bir Karmacharya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sailendra Bir Karmacharya
VDC/Municipality:Sukul Dhoka
, Sukul Dhoka, ,
233 Salik Ram Timalsina
Salik Ram Timalsina 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Salik Ram Timalsina
VDC/Municipality:Sudal-6
Membership No:BKT-210-073-074 213
, Sudal-6, , BKT-210-073-074 213
234 Sami Shrestha
Sami Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sami Shrestha
VDC/Municipality:Tahachal
, Tahachal, ,
235 Samrat Amatya
Samrat Amatya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Samrat Amatya
VDC/Municipality:Bhotebahal
, Bhotebahal, ,
236 Sangita Kasaju
Sangita Kasaju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sangita Kasaju
VDC/Municipality:Golmadi - 7
Membership No:BKT-210-073-074 254
Branch President:Shreedhar Rathore
, Golmadi - 7, , BKT-210-073-074 254 Shreedhar Rathore
237 Santa Dahal
Santa Dahal 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Santa Dahal
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 2
Membership No:BKT-210-073-074 243
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 2, , BKT-210-073-074 243 Shreedhar Rathore
238 Santa Yacha
Santa Yacha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Santa Yacha
VDC/Municipality:Kwache - 8
Membership No:BKT-210-073-074 252
Branch President:Shreedhar Rathore
, Kwache - 8, , BKT-210-073-074 252 Shreedhar Rathore
239 Saraswoti Bhele
Saraswoti Bhele 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Saraswoti Bhele
VDC/Municipality:Laku lache - 12
Membership No:BKT-210-073-074 258
Branch President:Shreedhar Rathore
, Laku lache - 12, , BKT-210-073-074 258 Shreedhar Rathore
240 Sarita Parajuli
Sarita Parajuli 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sarita Parajuli
VDC/Municipality:Chakhu-12
Membership No:BKT-210-073-074 239
Branch President:Shreedhar Rathore
, Chakhu-12, , BKT-210-073-074 239 Shreedhar Rathore
241 Sarju Pradhananga
Sarju Pradhananga 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sarju Pradhananga
VDC/Municipality:Bansgopal
, Bansgopal, ,
242 Shabitri Dhaubadel
Shabitri Dhaubadel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shabitri Dhaubadel
VDC/Municipality:Taumadi
, Taumadi, ,
243 Shanti Malla Bhuju
Shanti Malla Bhuju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shanti Malla Bhuju
VDC/Municipality:Bha. Pu. Khauma-15
, Bha. Pu. Khauma-15, ,
244 Sharada Hada
Sharada Hada 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sharada Hada
VDC/Municipality:Nikosera
, Nikosera, ,
245 Sharmila Manandhar
Sharmila Manandhar 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sharmila Manandhar
VDC/Municipality:Bhaborcho, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 263
Branch President:Shreedhar Rathore
, Bhaborcho, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 263 Shreedhar Rathore
246 Shila Karmacharya
Shila Karmacharya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shila Karmacharya
VDC/Municipality:Sukul Dhoka
, Sukul Dhoka, ,
247 Shila Sainju
Shila Sainju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shila Sainju
VDC/Municipality:Thekacho
, Thekacho, ,
248 Shiv Kumari Thapa
Shiv Kumari Thapa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shiv Kumari Thapa
VDC/Municipality:Kamal Binayak
, Kamal Binayak, ,
249 Shiv Prasad Hayaju
Shiv Prasad Hayaju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shiv Prasad Hayaju
VDC/Municipality:Kwache
, Kwache, ,
250 Shiva Hari K.C.
Shiva Hari K.C. 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shiva Hari K.C.
VDC/Municipality:Duwakot-2
, Duwakot-2, ,
251 Shiva Ram Dukhwa
Shiva Ram Dukhwa 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shiva Ram Dukhwa
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur, ,
252 Shiva Ram Subedi
Shiva Ram Subedi 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:203
Full Name:Shiva Ram Subedi
VDC/Municipality:Sudal
, Sudal, ,
253 Shivaji Shrestha
Shivaji Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shivaji Shrestha
VDC/Municipality:Bangsha Gopal
Membership No:BKT-210-073-074 227
Branch President:Shreedhar Rathore
, Bangsha Gopal, , BKT-210-073-074 227 Shreedhar Rathore
254 Shreedar Rathore
Shreedar Rathore 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shreedar Rathore
VDC/Municipality:Khauma
, Khauma, ,
255 Shreedhar Dhaubadel
Shreedhar Dhaubadel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shreedhar Dhaubadel
VDC/Municipality:Taumadi
, Taumadi, ,
256 Shreeni Banepali
Shreeni Banepali 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shreeni Banepali
VDC/Municipality:Enacho - 6, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 268
Branch President:Shreedhar Rathore
, Enacho - 6, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 268 Shreedhar Rathore
257 Shreeprasad Koirala
Shreeprasad Koirala 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shreeprasad Koirala
VDC/Municipality:Imadol
Membership No:BKT-210-073-074 290
Branch President:Shreedhar Rathore
, Imadol, , BKT-210-073-074 290 Shreedhar Rathore
258 Shri Krishna K.C.
Shri Krishna K.C. 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shri Krishna K.C.
VDC/Municipality:Tathali
, Tathali, ,
259 Shyam Chalise
Shyam Chalise 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shyam Chalise
VDC/Municipality:Su. Na. Pa. - 2
Membership No:BKT-210-073-074 245
Branch President:Shreedhar Rathore
, Su. Na. Pa. - 2, , BKT-210-073-074 245 Shreedhar Rathore
260 Shyam Kakshyapati
Shyam Kakshyapati 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Shyam Kakshyapati
VDC/Municipality:Jagati
, Jagati, ,
261 Som Sharma Bajgain
Som Sharma Bajgain 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Som Sharma Bajgain
VDC/Municipality:Nagarkot
, Nagarkot, ,
262 Soni Shrestha
Soni Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Soni Shrestha
VDC/Municipality:Syambhu
, Syambhu, ,
263 Srijana Shrestha
Srijana Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Srijana Shrestha
VDC/Municipality:Katunje
Membership No:BKT-210-073-074 259
Branch President:Shreedhar Rathore
, Katunje, , BKT-210-073-074 259 Shreedhar Rathore
264 Subarna Kesari Gawaha
Subarna Kesari Gawaha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Subarna Kesari Gawaha
VDC/Municipality:Kamal Binayak
, Kamal Binayak, ,
265 Subash Chadra Dhungel
Subash Chadra Dhungel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Subash Chadra Dhungel
VDC/Municipality:Katunje-2
, Katunje-2, ,
266 Subeksha Sharma Shrestha
Subeksha Sharma Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Subeksha Sharma Shrestha
VDC/Municipality:Thapathali-11
, Thapathali-11, ,
267 Suchit Sainju
Suchit Sainju 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Suchit Sainju
VDC/Municipality:Jagati- 7
, Jagati- 7, ,
268 Sulochana Pradhan
Sulochana Pradhan 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sulochana Pradhan
VDC/Municipality:Golmadi-7
, Golmadi-7, ,
269 Suman Ranjitkar
Suman Ranjitkar 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Suman Ranjitkar
VDC/Municipality:Thalache-4
Membership No:BKT-210-073-074 291
Branch President:Shreedhar Rathore
, Thalache-4, , BKT-210-073-074 291 Shreedhar Rathore
270 Suman Sakha
Suman Sakha 
Branch:Bhaktapur
Date of Application:195
Full Name:Suman Sakha
VDC/Municipality:Bolachhe
, Bolachhe, ,
271 Sundar Prasad Kadel
Sundar Prasad Kadel 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sundar Prasad Kadel
VDC/Municipality:Bhaktapur- 12
Membership No:BKT-210-073-074 242
Branch President:Shreedhar Rathore
, Bhaktapur- 12, , BKT-210-073-074 242 Shreedhar Rathore
272 Sunil Man Shrestha
Sunil Man Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sunil Man Shrestha
VDC/Municipality:Kamal binayak
, Kamal binayak, ,
273 Sunil Shahi
Sunil Shahi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sunil Shahi
VDC/Municipality:Bolache
, Bolache, ,
274 Sunita Bista
Sunita Bista 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sunita Bista
VDC/Municipality:Sinamangal
Membership No:BKT-210-073-074 225
Branch President:Shreedhar Rathore
, Sinamangal, , BKT-210-073-074 225 Shreedhar Rathore
275 Sunita Karanjit
Sunita Karanjit 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sunita Karanjit
VDC/Municipality:Enacho-6, Bhaktapur
Membership No:BKT-210-073-074 270
Branch President:Shreedhar Rathore
, Enacho-6, Bhaktapur, , BKT-210-073-074 270 Shreedhar Rathore
276 Sunta Kayasta
Sunta Kayasta 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sunta Kayasta
VDC/Municipality:Khauma
, Khauma, ,
277 Suraj Mishra
Suraj Mishra 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Suraj Mishra
VDC/Municipality:Sirutar-8
Membership No:BKT-210-073-074 276
Branch President:Shreedhar Rathore
, Sirutar-8, , BKT-210-073-074 276 Shreedhar Rathore
278 Suresh Shrestha
Suresh Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Suresh Shrestha
VDC/Municipality:Chaku-14
Membership No:BKT-210-073-074 278
Branch President:Shreedhar Rathore
, Chaku-14, , BKT-210-073-074 278 Shreedhar Rathore
279 Sushila Raut
Sushila Raut 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Sushila Raut
VDC/Municipality:Sirutar
, Sirutar, ,
280 Swostika Hada
Swostika Hada 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Swostika Hada
VDC/Municipality:Surya Binayak
Membership No:BKT-210-073-074 221
Branch President:Shreedhar Rathore
, Surya Binayak, , BKT-210-073-074 221 Shreedhar Rathore
281 Timila Lohala
Timila Lohala 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Timila Lohala
VDC/Municipality:Surya Binayak
Membership No:BKT-210-073-074 267
Branch President:Shreedhar Rathore
, Surya Binayak, , BKT-210-073-074 267 Shreedhar Rathore
282 Tirtha Bhakta Thaku
Tirtha Bhakta Thaku 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Tirtha Bhakta Thaku
VDC/Municipality:Bhaktapur
, Bhaktapur , ,
283 Uddab Dhungana
Uddab Dhungana 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Uddab Dhungana
VDC/Municipality:Tathali
, Tathali, ,
284 Uma Raithor
Uma Raithor 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Uma Raithor
VDC/Municipality:Golmadi
, Golmadi, ,
285 Umesh Kusi
Umesh Kusi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Umesh Kusi
VDC/Municipality:Taulache-1
Membership No:BKT-210-073-074 281
Branch President:Shreedhar Rathore
, Taulache-1, , BKT-210-073-074 281 Shreedhar Rathore
286 Umesh Kusi
Umesh Kusi 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Umesh Kusi
VDC/Municipality:Taulache-1
Membership No:BKT-210-073-074 281
Branch President:Shreedhar Rathore
, Taulache-1, , BKT-210-073-074 281 Shreedhar Rathore
287 Urmila Shrestha
Urmila Shrestha 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Urmila Shrestha
VDC/Municipality:Madyapur-15
, Madyapur-15, ,
288 Uttam Narayan Malla
Uttam Narayan Malla 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Uttam Narayan Malla
VDC/Municipality:Kauma-15
, Kauma-15, ,
289 Uttam Prasad Vaidya
Uttam Prasad Vaidya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Uttam Prasad Vaidya
VDC/Municipality:Sukul Dhoka
, Sukul Dhoka, ,
290 Yagya Laxmi Pradhan
Yagya Laxmi Pradhan 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Yagya Laxmi Pradhan
VDC/Municipality:Babarmahal
, Babarmahal, ,
291 Yogi Shyashya
Yogi Shyashya 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Yogi Shyashya
VDC/Municipality:Thachapal
, Thachapal, ,
292 Yuwak Rajbhandari
Yuwak Rajbhandari 
Branch:Bhaktapur
Full Name:Yuwak Rajbhandari
VDC/Municipality:Bhaktapur- 12
Membership No:BKT-210-073-074 244
Branch President:Shreedhar Rathore
, Bhaktapur- 12, , BKT-210-073-074 244 Shreedhar Rathore