Members

Kathmandu

S.No. Name Address Membership No Branch President
1 Aashutosh Bilash Upadhyaya
Aashutosh Bilash Upadhyaya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Aashutosh Bilash Upadhyaya
Membership No:484
, , , 484
2 Achyut Hada
Achyut Hada 
Branch:Kathmandu
Full Name:Achyut Hada
Membership No:364
, , , 364
3 Achyut Narayan Rajbhandari
Achyut Narayan Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Achyut Narayan Rajbhandari
Membership No:367
, , , 367
4 Ajay Khanal
Ajay Khanal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ajay Khanal
Membership No:362
, , , 362
5 Ajay Singh Suwal
Ajay Singh Suwal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ajay Singh Suwal
Membership No:365
, , , 365
6 Ajna Shakya
Ajna Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ajna Shakya
Membership No:624
, , , 624
7 Akalam Shah
Akalam Shah 
Branch:Kathmandu
Full Name:Akalam Shah
Membership No:389
, , , 389
8 Amir Babu Shrestha
Amir Babu Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Amir Babu Shrestha
Membership No:374
, , , 374
9 Amit Gupta
Amit Gupta 
Branch:Kathmandu
Full Name:Amit Gupta
Membership No:542
, , , 542
10 Amulya Manandhar
Amulya Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Amulya Manandhar
Membership No:373
, , , 373
11 Ananda Gauli
Ananda Gauli 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ananda Gauli
Membership No:379
, , , 379
12 Anar Basnet
Anar Basnet 
Branch:Kathmandu
Full Name:Anar Basnet
Membership No:403
, , , 403
13 Andhira Singh
Andhira Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Andhira Singh
Membership No:553
, , , 553
14 Angel Shrestha
Angel Shrestha 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Angel Shrestha
VDC/Municipality:New Baneshwor, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-43
Branch President:Ajay Singh Suwal
, New Baneshwor, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-43 Ajay Singh Suwal
15 Anil Kumar Shrestha
Anil Kumar Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Anil Kumar Shrestha
Membership No:371
, , , 371
16 Anil Kumar Tuladhar
Anil Kumar Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Anil Kumar Tuladhar
Membership No:372
, , , 372
17 Anil Prasad Sharma
Anil Prasad Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Anil Prasad Sharma
Membership No:375
, , , 375
18 Anil Rajbhandari
Anil Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Anil Rajbhandari
VDC/Municipality:Club Galli, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-62
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Club Galli, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-62 Ajay Singh Suwal
19 Anup Raj Tuladhar
Anup Raj Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Anup Raj Tuladhar
Membership No:376
, , , 376
20 Apin Singh Suwal
Apin Singh Suwal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Apin Singh Suwal
Membership No:370
, , , 370
21 Archana Shrestha
Archana Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Archana Shrestha
Membership No:441
, , , 441
22 Aruna Ranjit
Aruna Ranjit 
Branch:Kathmandu
Full Name:Aruna Ranjit
Membership No:363
, , , 363
23 Ashok Shakya
Ashok Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ashok Shakya
Membership No:377
, , , 377
24 Babina Raj Shrestha
Babina Raj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Babina Raj Shrestha
Membership No:504
, , , 504
25 Babu Raja Karnikar
Babu Raja Karnikar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Babu Raja Karnikar
Membership No:199
, , , 199
26 Babu Ram Shrestha
Babu Ram Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Babu Ram Shrestha
Membership No:192
, , , 192
27 Badri Maskey
Badri Maskey 
Branch:Kathmandu
Full Name:Badri Maskey
Membership No:470
, , , 470
28 Bahadur Shrestha
Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bahadur Shrestha
Membership No:135
, , , 135
29 Bajra Bahadur Pahari
Bajra Bahadur Pahari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bajra Bahadur Pahari
Membership No:395
, , , 395
30 Bal Krishna Manandhar
Bal Krishna Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bal Krishna Manandhar
Membership No:456
, , , 456
31 Barun Shrestha
Barun Shrestha 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Barun Shrestha
VDC/Municipality:Teku
Membership No:KTM-598-2072/073-32
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Teku, , KTM-598-2072/073-32 Ajay Singh Suwal
32 Basanta Kumar Chaudary
Basanta Kumar Chaudary 
Branch:Kathmandu
Full Name:Basanta Kumar Chaudary
Membership No:198
, , , 198
33 Basanta Kumar Chitrakar
Basanta Kumar Chitrakar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Basanta Kumar Chitrakar
Membership No:200
, , , 200
34 Basanta Lal Shrestha
Basanta Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Basanta Lal Shrestha
Membership No:196
, , , 196
35 Basanta Raj Nakarmi
Basanta Raj Nakarmi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Basanta Raj Nakarmi
Membership No:405
, , , 405
36 Basudev Man Joshi
Basudev Man Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Basudev Man Joshi
Membership No:477
, , , 477
37 Basudev Neupane
Basudev Neupane 
Branch:Kathmandu
Full Name:Basudev Neupane
Membership No:194
, , , 194
38 Basundhara Lama
Basundhara Lama 
Branch:Kathmandu
Full Name:Basundhara Lama
Membership No:197
, , , 197
39 Bhagwat Shrestha
Bhagwat Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bhagwat Shrestha
Membership No:204
, , , 204
40 Bhakta Kumari Upadhyaya
Bhakta Kumari Upadhyaya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bhakta Kumari Upadhyaya
Membership No:203
, , , 203
41 Bhakti Man Bajracharya
Bhakti Man Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bhakti Man Bajracharya
Membership No:505
, , , 505
42 Bharat Man Shrestha
Bharat Man Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bharat Man Shrestha
Membership No:201
, , , 201
43 Bharat Raj Bhandari
Bharat Raj Bhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bharat Raj Bhandari
Membership No:207
, , , 207
44 Bharati Rawa
Bharati Rawa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bharati Rawa
Membership No:205
, , , 205
45 Bhawani Gurung
Bhawani Gurung 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bhawani Gurung
Membership No:209
, , , 209
46 Bhawani Poudyal
Bhawani Poudyal 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Bhawani Poudyal
VDC/Municipality:New Baneshwor, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-57
Branch President:Ajay Singh Suwal
, New Baneshwor, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-57 Ajay Singh Suwal
47 Bhuwan Raj Joshi
Bhuwan Raj Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bhuwan Raj Joshi
Membership No:554
, , , 554
48 Bhuwaneshwor Amatya
Bhuwaneshwor Amatya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bhuwaneshwor Amatya
Membership No:208
, , , 208
49 Bhuwaneshwori Satyal
Bhuwaneshwori Satyal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bhuwaneshwori Satyal
Membership No:206
, , , 206
50 Biajya Chan Shakya
Biajya Chan Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Biajya Chan Shakya
Membership No:292
, , , 292
51 Biajya Kumar Giraiya
Biajya Kumar Giraiya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Biajya Kumar Giraiya
Membership No:298
, , , 298
52 Bibek Man Karmacharya
Bibek Man Karmacharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bibek Man Karmacharya
Membership No:287
, , , 287
53 Bidhya Kumar Shrestha
Bidhya Kumar Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bidhya Kumar Shrestha
Membership No:289
, , , 289
54 Bidur Dhamala
Bidur Dhamala 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bidur Dhamala
Membership No:300
, , , 300
55 Bidya laxmi Singh Suwal
Bidya laxmi Singh Suwal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bidya laxmi Singh Suwal
Membership No:393
, , , 393
56 Bidya Manandhar
Bidya Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bidya Manandhar
Membership No:526
, , , 526
57 Bidya Ram Shrestha
Bidya Ram Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bidya Ram Shrestha
Membership No:294
, , , 294
58 Bidya Sagar Tuladhar
Bidya Sagar Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bidya Sagar Tuladhar
Membership No:421
, , , 421
59 Bidya Shrestha
Bidya Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bidya Shrestha
Membership No:293
, , , 293
60 Bijay Bajimaya
Bijay Bajimaya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bijay Bajimaya
Membership No:423
, , , 423
61 Bijay Raj Tuladhar
Bijay Raj Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bijay Raj Tuladhar
Membership No:422
, , , 422
62 Bijay Ram Mathema
Bijay Ram Mathema 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bijay Ram Mathema
Membership No:471
, , , 471
63 Bijaya Dawadi
Bijaya Dawadi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bijaya Dawadi
Membership No:570
, , , 570
64 Bijaya Raj Tuladhar
Bijaya Raj Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bijaya Raj Tuladhar
Membership No:401
, , , 401
65 Bilima Sidawasan
Bilima Sidawasan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bilima Sidawasan
Membership No:288
, , , 288
66 Bimal Kumar Poudel
Bimal Kumar Poudel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bimal Kumar Poudel
Membership No:414
, , , 414
67 Bimala Thapa
Bimala Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bimala Thapa
Membership No:193
, , , 193
68 Binita Shrestha
Binita Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Binita Shrestha
Membership No:417
, , , 417
69 Binod Dongol
Binod Dongol 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Binod Dongol
VDC/Municipality:Kalimati, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-60
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Kalimati, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-60 Ajay Singh Suwal
70 Binod Puri
Binod Puri 
Branch:Kathmandu
Full Name:Binod Puri
Membership No:295
, , , 295
71 Binod Shrestha
Binod Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Binod Shrestha
Membership No:286
, , , 286
72 Bipin Dwaj Karki
Bipin Dwaj Karki 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bipin Dwaj Karki
Membership No:296
, , , 296
73 Bipin Karki
Bipin Karki 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bipin Karki
Membership No:297
, , , 297
74 Bir Singh
Bir Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bir Singh
Membership No:211
, , , 211
75 Birendra Lal Shrestha
Birendra Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Birendra Lal Shrestha
Membership No:429
, , , 429
76 Birendra Lal Shrestha
Birendra Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Birendra Lal Shrestha
Membership No:291
, , , 291
77 Birendra Man Shakya
Birendra Man Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Birendra Man Shakya
Membership No:481
, , , 481
78 Birendra Man Shrestha
Birendra Man Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Birendra Man Shrestha
Membership No:290
, , , 290
79 Birendra Man Singh
Birendra Man Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Birendra Man Singh
Membership No:540
, , , 540
80 Birendra Raj Chalise
Birendra Raj Chalise 
Branch:Kathmandu
Full Name:Birendra Raj Chalise
Membership No:440
, , , 440
81 Birendra Raj Chalise
Birendra Raj Chalise 
Branch:Kathmandu
Full Name:Birendra Raj Chalise
Membership No:301
, , , 301
82 Bishnu Luitel
Bishnu Luitel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bishnu Luitel
Membership No:510
, , , 510
83 Bishnu Narayan Shrestha
Bishnu Narayan Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bishnu Narayan Shrestha
Membership No:476
, , , 476
84 Biswa Nath Pokhrel
Biswa Nath Pokhrel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Biswa Nath Pokhrel
Membership No:449
, , , 449
85 Bod Raj Sedai
Bod Raj Sedai 
Branch:Kathmandu
Full Name:Bod Raj Sedai
Membership No:451
, , , 451
86 Buddhi Shumser J.B.R.
Buddhi Shumser J.B.R. 
Branch:Kathmandu
Full Name:Buddhi Shumser J.B.R.
Membership No:195
, , , 195
87 Chaitya Ratna Sthapit
Chaitya Ratna Sthapit 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chaitya Ratna Sthapit
Membership No:594
, , , 594
88 Chameli Shakya
Chameli Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chameli Shakya
Membership No:525
, , , 525
89 Chanchal Devi Manandhar
Chanchal Devi Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chanchal Devi Manandhar
Membership No:60
, , , 60
90 Chandani Dewaju
Chandani Dewaju 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chandani Dewaju
Membership No:568
, , , 568
91 Chandra Gopal Shrestha
Chandra Gopal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chandra Gopal Shrestha
Membership No:65
, , , 65
92 Chandra Gopal Vem
Chandra Gopal Vem 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chandra Gopal Vem
Membership No:431
, , , 431
93 Chandra Kala Gurung
Chandra Kala Gurung 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chandra Kala Gurung
Membership No:424
, , , 424
94 Chandra Khadka
Chandra Khadka 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chandra Khadka
Membership No:61
, , , 61
95 Chin Bahadur Wagle Thapa
Chin Bahadur Wagle Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chin Bahadur Wagle Thapa
Membership No:63
, , , 63
96 Chiranjibi Lal
Chiranjibi Lal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chiranjibi Lal
Membership No:62
, , , 62
97 Chiranjibi Sriwastav
Chiranjibi Sriwastav 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chiranjibi Sriwastav
Membership No:64
, , , 64
98 Chitra kala Karki
Chitra kala Karki 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chitra kala Karki
Membership No:595
, , , 595
99 Chori Maiya Shrestha
Chori Maiya Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chori Maiya Shrestha
Membership No:618
, , , 618
100 Chunumaya Pathak
Chunumaya Pathak 
Branch:Kathmandu
Full Name:Chunumaya Pathak
Membership No:66
, , , 66
101 Dambar Bir Thapa
Dambar Bir Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dambar Bir Thapa
Membership No:118
, , , 118
102 Dan Das Shrestha
Dan Das Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dan Das Shrestha
Membership No:125
, , , 125
103 Deepak Shrestha
Deepak Shrestha 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Deepak Shrestha
VDC/Municipality:Bafal, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-51
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Bafal, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-51 Ajay Singh Suwal
104 Devi Bahadur Khatri
Devi Bahadur Khatri 
Branch:Kathmandu
Full Name:Devi Bahadur Khatri
Membership No:136
, , , 136
105 Dhan Baba Tiwari
Dhan Baba Tiwari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dhan Baba Tiwari
Membership No:139
, , , 139
106 Dhan Devi Bhandari
Dhan Devi Bhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dhan Devi Bhandari
Membership No:138
, , , 138
107 Dhan Krishna Shrestha
Dhan Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dhan Krishna Shrestha
Membership No:137
, , , 137
108 Dhan Krishna Shrestha
Dhan Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dhan Krishna Shrestha
Membership No:490
, , , 490
109 Dibya Dongol
Dibya Dongol 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Dibya Dongol
VDC/Municipality:Thahiti, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-50
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Thahiti, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-50 Ajay Singh Suwal
110 Dibya Laxmi Kansakar
Dibya Laxmi Kansakar 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Dibya Laxmi Kansakar
VDC/Municipality:Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-54
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-54 Ajay Singh Suwal
111 Dikshya Sharma
Dikshya Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dikshya Sharma
Membership No:605
, , , 605
112 Dinesh Bahadur Thakwa
Dinesh Bahadur Thakwa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dinesh Bahadur Thakwa
Membership No:127
, , , 127
113 Dinesh Bajra Bajracharya
Dinesh Bajra Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dinesh Bajra Bajracharya
Membership No:130
, , , 130
114 Dinesh Karki
Dinesh Karki 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dinesh Karki
Membership No:131
, , , 131
115 Dinesh Prasad Shrestha
Dinesh Prasad Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dinesh Prasad Shrestha
Membership No:126
, , , 126
116 Dipak Man Pradhan
Dipak Man Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dipak Man Pradhan
Membership No:132
, , , 132
117 Dipak Man Shrestha
Dipak Man Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dipak Man Shrestha
Membership No:516
, , , 516
118 Dipak Raj Karmacharya
Dipak Raj Karmacharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dipak Raj Karmacharya
Membership No:555
, , , 555
119 Dipak Shrestha
Dipak Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dipak Shrestha
Membership No:133
, , , 133
120 Dipak Shrestha
Dipak Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dipak Shrestha
Membership No:485
, , , 485
121 Dipak Shrestha
Dipak Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dipak Shrestha
Membership No:536
, , , 536
122 Divya Laxmi Bajracharya
Divya Laxmi Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Divya Laxmi Bajracharya
Membership No:396
, , , 396
123 Diwakar Pradhan
Diwakar Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Diwakar Pradhan
Membership No:574
, , , 574
124 Diwakar Raj Karnikar
Diwakar Raj Karnikar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Diwakar Raj Karnikar
Membership No:124
, , , 124
125 Diwakar Shumser Rana
Diwakar Shumser Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Diwakar Shumser Rana
Membership No:134
, , , 134
126 Dr. Aarti Shah
Dr. Aarti Shah 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Aarti Shah
Membership No:98
, , , 98
127 Dr. Aashish Shrestha
Dr. Aashish Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Aashish Shrestha
Membership No:100
, , , 100
128 Dr. Achala Vaidya
Dr. Achala Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Achala Vaidya
Membership No:469
, , , 469
129 Dr. Achyut Prasad Rajbhandari
Dr. Achyut Prasad Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Achyut Prasad Rajbhandari
Membership No:81
, , , 81
130 Dr. Ajay Kranti Shakya
Dr. Ajay Kranti Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Ajay Kranti Shakya
Membership No:369
, , , 369
131 Dr. Anjana Shakya
Dr. Anjana Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Anjana Shakya
Membership No:368
, , , 368
132 Dr. Anjani Kumar Sharma
Dr. Anjani Kumar Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Anjani Kumar Sharma
Membership No:82
, , , 82
133 Dr. B. N. Rana
Dr. B. N. Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. B. N. Rana
Membership No:101
, , , 101
134 Dr. Badri Bahadur Vaidya
Dr. Badri Bahadur Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Badri Bahadur Vaidya
Membership No:86
, , , 86
135 Dr. Bijesh Raj Ghimire
Dr. Bijesh Raj Ghimire 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Bijesh Raj Ghimire
Membership No:116
, , , 116
136 Dr. Bimal Shakya
Dr. Bimal Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Bimal Shakya
Membership No:397
, , , 397
137 Dr. Birendra Bahadur Basnet
Dr. Birendra Bahadur Basnet 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Birendra Bahadur Basnet
Membership No:92
, , , 92
138 Dr. Bishnu Lal Joshi
Dr. Bishnu Lal Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Bishnu Lal Joshi
Membership No:105
, , , 105
139 Dr. DB Thapa
Dr. DB Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. DB Thapa
Membership No:117
, , , 117
140 Dr. Dharma Sharan Manandhar
Dr. Dharma Sharan Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Dharma Sharan Manandhar
Membership No:84
, , , 84
141 Dr. Dharmaraj Shrestha
Dr. Dharmaraj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Dharmaraj Shrestha
Membership No:99
, , , 99
142 Dr. Geha Nath Baral
Dr. Geha Nath Baral 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Geha Nath Baral
Membership No:468
, , , 468
143 Dr. Girish Chandra Regmi
Dr. Girish Chandra Regmi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Girish Chandra Regmi
Membership No:103
, , , 103
144 Dr. Govinda Bahadur Shrestha
Dr. Govinda Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Govinda Bahadur Shrestha
Membership No:400
, , , 400
145 Dr. Hanun Pokhrel
Dr. Hanun Pokhrel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Hanun Pokhrel
Membership No:115
, , , 115
146 Dr. Hari Sharma
Dr. Hari Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Hari Sharma
Membership No:445
, , , 445
147 Dr. Jainth Lal Shrestha
Dr. Jainth Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Jainth Lal Shrestha
Membership No:598
, , , 598
148 Dr. Kanti Giri
Dr. Kanti Giri 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Kanti Giri
Membership No:97
, , , 97
149 Dr. Keshab Bhakta Shrestha
Dr. Keshab Bhakta Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Keshab Bhakta Shrestha
Membership No:104
, , , 104
150 Dr. Lok Bikram Thapa
Dr. Lok Bikram Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Lok Bikram Thapa
Membership No:90
, , , 90
151 Dr. Madan Kumar Piya
Dr. Madan Kumar Piya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Madan Kumar Piya
Membership No:87
, , , 87
152 Dr. Manish Bisista
Dr. Manish Bisista 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Manish Bisista
Membership No:113
, , , 113
153 Dr. Nagendra Prasad Shah
Dr. Nagendra Prasad Shah 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Nagendra Prasad Shah
Membership No:109
, , , 109
154 Dr. Om Krishna Malla
Dr. Om Krishna Malla 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Om Krishna Malla
Membership No:108
, , , 108
155 Dr. Paras Klumar Pokhrel
Dr. Paras Klumar Pokhrel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Paras Klumar Pokhrel
Membership No:114
, , , 114
156 Dr. Pradip Vaidya
Dr. Pradip Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Pradip Vaidya
Membership No:112
, , , 112
157 Dr. Pragya Shrestha
Dr. Pragya Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Pragya Shrestha
Membership No:548
, , , 548
158 Dr. Purushotam Rajbhandari
Dr. Purushotam Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Purushotam Rajbhandari
Membership No:106
, , , 106
159 Dr. Pushpa Malla
Dr. Pushpa Malla 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Pushpa Malla
Membership No:85
, , , 85
160 Dr. Raj Tilak Basnet
Dr. Raj Tilak Basnet 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Raj Tilak Basnet
Membership No:89
, , , 89
161 Dr. Rakesh Roshan Sthapit
Dr. Rakesh Roshan Sthapit 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Rakesh Roshan Sthapit
Membership No:96
, , , 96
162 Dr. Ramesh Adhikari
Dr. Ramesh Adhikari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Ramesh Adhikari
Membership No:107
, , , 107
163 Dr. Ranjan Prasad Singh
Dr. Ranjan Prasad Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Ranjan Prasad Singh
Membership No:88
, , , 88
164 Dr. Renu Gurung
Dr. Renu Gurung 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Renu Gurung
Membership No:483
, , , 483
165 Dr. Sanjeev Dhungel
Dr. Sanjeev Dhungel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Sanjeev Dhungel
Membership No:93
, , , 93
166 Dr. Sarswoti Padhya
Dr. Sarswoti Padhya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Sarswoti Padhya
Membership No:94
, , , 94
167 Dr. Shree Ram Bakota
Dr. Shree Ram Bakota 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Shree Ram Bakota
Membership No:102
, , , 102
168 Dr. Smita Joshi
Dr. Smita Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Smita Joshi
Membership No:602
, , , 602
169 Dr. Sudip Shrestha
Dr. Sudip Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Sudip Shrestha
Membership No:111
, , , 111
170 Dr. Sunil Krishna Joshi
Dr. Sunil Krishna Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Sunil Krishna Joshi
Membership No:444
, , , 444
171 Dr. Sunil Kumar Joshi
Dr. Sunil Kumar Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Sunil Kumar Joshi
Membership No:110
, , , 110
172 Dr. Sunil Kumar Joshi
Dr. Sunil Kumar Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Sunil Kumar Joshi
Membership No:436
, , , 436
173 Dr. Tara Manadhar
Dr. Tara Manadhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Tara Manadhar
Membership No:83
, , , 83
174 Dr. Triratna Tuladhar
Dr. Triratna Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Triratna Tuladhar
Membership No:95
, , , 95
175 Dr. Vijay Kumar Sharma
Dr. Vijay Kumar Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Dr. Vijay Kumar Sharma
Membership No:91
, , , 91
176 Durga Bahadur Basnet
Durga Bahadur Basnet 
Branch:Kathmandu
Full Name:Durga Bahadur Basnet
Membership No:128
, , , 128
177 Durga Das Shrestha
Durga Das Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Durga Das Shrestha
Membership No:129
, , , 129
178 Ekendra Raj Chalise
Ekendra Raj Chalise 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ekendra Raj Chalise
Membership No:413
, , , 413
179 Elisa Bajracharya
Elisa Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Elisa Bajracharya
Membership No:596
, , , 596
180 Fupu Tenjing Sherpa
Fupu Tenjing Sherpa 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Fupu Tenjing Sherpa
VDC/Municipality:Chakupati, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-45
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Chakupati, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-45 Ajay Singh Suwal
181 Gahendra Raj Shrestha
Gahendra Raj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Gahendra Raj Shrestha
Membership No:57
, , , 57
182 Ganeshman Chandra Baniya
Ganeshman Chandra Baniya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ganeshman Chandra Baniya
Membership No:58
, , , 58
183 Ganeshman Sainju
Ganeshman Sainju 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ganeshman Sainju
Membership No:44
, , , 44
184 Ganeshman Suwal Gautam
Ganeshman Suwal Gautam 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ganeshman Suwal Gautam
Membership No:55
, , , 55
185 Ganga Prasad Sedai
Ganga Prasad Sedai 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ganga Prasad Sedai
Membership No:450
, , , 450
186 Ganga Prasad Sedai
Ganga Prasad Sedai 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ganga Prasad Sedai
Membership No:466
, , , 466
187 Gaya Prasad Shrestha
Gaya Prasad Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Gaya Prasad Shrestha
Membership No:53
, , , 53
188 Ghajendra Bahadur Shrestha
Ghajendra Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ghajendra Bahadur Shrestha
Membership No:43
, , , 43
189 Ghiridra Man Rajbanshi
Ghiridra Man Rajbanshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ghiridra Man Rajbanshi
Membership No:47
, , , 47
190 Giri Man Shakya
Giri Man Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Giri Man Shakya
Membership No:49
, , , 49
191 Giridhari Lal Manandhar
Giridhari Lal Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Giridhari Lal Manandhar
Membership No:42
, , , 42
192 Gopal Rajbhandari
Gopal Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Gopal Rajbhandari
Membership No:52
, , , 52
193 Gopal Shrestha
Gopal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Gopal Shrestha
Membership No:54
, , , 54
194 Gopal Sundar Kakchyapati
Gopal Sundar Kakchyapati 
Branch:Kathmandu
Full Name:Gopal Sundar Kakchyapati
Membership No:40
, , , 40
195 Govinda Bahadur Shrestha
Govinda Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Govinda Bahadur Shrestha
Membership No:51
, , , 51
196 Govinda Chitrakar
Govinda Chitrakar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Govinda Chitrakar
Membership No:41
, , , 41
197 Govinda Prasad Nepal
Govinda Prasad Nepal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Govinda Prasad Nepal
Membership No:50
, , , 50
198 Govindra Narayan Jyapu
Govindra Narayan Jyapu 
Branch:Kathmandu
Full Name:Govindra Narayan Jyapu
Membership No:48
, , , 48
199 Gulad Harajani
Gulad Harajani 
Branch:Kathmandu
Full Name:Gulad Harajani
Membership No:46
, , , 46
200 Gumandwaj Kuwar
Gumandwaj Kuwar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Gumandwaj Kuwar
Membership No:59
, , , 59
201 Guru Prasad Baral
Guru Prasad Baral 
Branch:Kathmandu
Full Name:Guru Prasad Baral
Membership No:45
, , , 45
202 Gyanendra Man Amatya
Gyanendra Man Amatya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Gyanendra Man Amatya
Membership No:361
, , , 361
203 Gyanu Raja Shrestha
Gyanu Raja Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Gyanu Raja Shrestha
Membership No:478
, , , 478
204 Haraj Malla
Haraj Malla 
Branch:Kathmandu
Full Name:Haraj Malla
Membership No:355
, , , 355
205 Hardalal Singh
Hardalal Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hardalal Singh
Membership No:356
, , , 356
206 Hari Bhagat Sitaula
Hari Bhagat Sitaula 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hari Bhagat Sitaula
Membership No:357
, , , 357
207 Hari Bhagta Shrestha
Hari Bhagta Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hari Bhagta Shrestha
Membership No:359
, , , 359
208 Hari Dayal Shrestha
Hari Dayal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hari Dayal Shrestha
Membership No:520
, , , 520
209 Hari Gopal Pradhan
Hari Gopal Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hari Gopal Pradhan
Membership No:352
, , , 352
210 Hari Gopal Tamasya
Hari Gopal Tamasya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hari Gopal Tamasya
Membership No:353
, , , 353
211 Hari Krishna Shrestha
Hari Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hari Krishna Shrestha
Membership No:358
, , , 358
212 Hari Krishna Shrestha
Hari Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hari Krishna Shrestha
Membership No:438
, , , 438
213 Hari Manjushree
Hari Manjushree 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hari Manjushree
Membership No:360
, , , 360
214 Harsha Sagar Tuladhar
Harsha Sagar Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Harsha Sagar Tuladhar
Membership No:418
, , , 418
215 Hema Manandhar
Hema Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hema Manandhar
Membership No:493
, , , 493
216 Hemanta Narata
Hemanta Narata 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hemanta Narata
Membership No:354
, , , 354
217 Hridayashowr Shrestha
Hridayashowr Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hridayashowr Shrestha
Membership No:442
, , , 442
218 Huchya Raj Shrestha
Huchya Raj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Huchya Raj Shrestha
Membership No:507
, , , 507
219 Hukum Prasad Pokhrel
Hukum Prasad Pokhrel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Hukum Prasad Pokhrel
Membership No:448
, , , 448
220 Indira Rana
Indira Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Indira Rana
Membership No:380
, , , 380
221 Indira Shrestha
Indira Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Indira Shrestha
Membership No:381
, , , 381
222 Indra Bahadur Sijali
Indra Bahadur Sijali 
Branch:Kathmandu
Full Name:Indra Bahadur Sijali
Membership No:593
, , , 593
223 Indra Lal Singh
Indra Lal Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Indra Lal Singh
Membership No:599
, , , 599
224 Indra Raj Bajracharya
Indra Raj Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Indra Raj Bajracharya
Membership No:383
, , , 383
225 Indra Ratna Bajracharya
Indra Ratna Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Indra Ratna Bajracharya
Membership No:382
, , , 382
226 Ishwor Man Maharjan
Ishwor Man Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ishwor Man Maharjan
Membership No:564
, , , 564
227 Ishwor Raj Bidari
Ishwor Raj Bidari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ishwor Raj Bidari
Membership No:546
, , , 546
228 Ishwor Shrestha
Ishwor Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ishwor Shrestha
Membership No:513
, , , 513
229 Jagadhis Bhakta Mathema
Jagadhis Bhakta Mathema 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jagadhis Bhakta Mathema
Membership No:71
, , , 71
230 Jagat Narayan Maharjan
Jagat Narayan Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jagat Narayan Maharjan
Membership No:565
, , , 565
231 Jagatpal Shrestha
Jagatpal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jagatpal Shrestha
Membership No:70
, , , 70
232 Janak Raj Kakakheti
Janak Raj Kakakheti 
Branch:Kathmandu
Full Name:Janak Raj Kakakheti
Membership No:547
, , , 547
233 Janardan Aryal
Janardan Aryal 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Janardan Aryal
VDC/Municipality:Shorhakhutte, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-37
, Shorhakhutte, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-37
234 Jaya Rajyalaxmi Shah
Jaya Rajyalaxmi Shah 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jaya Rajyalaxmi Shah
Membership No:68
, , , 68
235 Jaya Shah
Jaya Shah 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jaya Shah
Membership No:67
, , , 67
236 Jaya Shankar Lal Shrestha
Jaya Shankar Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jaya Shankar Lal Shrestha
Membership No:77
, , , 77
237 Jayanti Shrestha
Jayanti Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jayanti Shrestha
Membership No:475
, , , 475
238 Jenisha Manandhar
Jenisha Manandhar 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Jenisha Manandhar
VDC/Municipality:Tinkune, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-40
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Tinkune, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-40 Ajay Singh Suwal
239 Jenny Maharjan
Jenny Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jenny Maharjan
Membership No:619
, , , 619
240 Jit Bahadur Khadka
Jit Bahadur Khadka 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jit Bahadur Khadka
Membership No:74
, , , 74
241 Jit Bahadur Shrestha
Jit Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jit Bahadur Shrestha
Membership No:72
, , , 72
242 Jitendra Raj Wanta
Jitendra Raj Wanta 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jitendra Raj Wanta
Membership No:78
, , , 78
243 Jiwan Dangol
Jiwan Dangol 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jiwan Dangol
Membership No:560
, , , 560
244 Jujubhai Shrestha
Jujubhai Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jujubhai Shrestha
Membership No:76
, , , 76
245 Julie Shrestha
Julie Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Julie Shrestha
Membership No:509
, , , 509
246 Juna Shrestha
Juna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Juna Shrestha
Membership No:588
, , , 588
247 Jyanta Kumar Dugandha
Jyanta Kumar Dugandha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jyanta Kumar Dugandha
Membership No:79
, , , 79
248 Jyoti Khanna
Jyoti Khanna 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jyoti Khanna
Membership No:69
, , , 69
249 Jyoti Sherchan
Jyoti Sherchan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jyoti Sherchan
Membership No:75
, , , 75
250 Jyoti Shrestha
Jyoti Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Jyoti Shrestha
Membership No:73
, , , 73
251 K.L. Sharma
K.L. Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:K.L. Sharma
Membership No:1
, , , 1
252 Kabindra Jashi
Kabindra Jashi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kabindra Jashi
Membership No:34
, , , 34
253 Kabita Gurung
Kabita Gurung 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kabita Gurung
Membership No:425
, , , 425
254 Kailash Pradhan
Kailash Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kailash Pradhan
Membership No:26
, , , 26
255 Kaji Bahadur Shrestha
Kaji Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kaji Bahadur Shrestha
Membership No:8
, , , 8
256 Kalika Dhakal
Kalika Dhakal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kalika Dhakal
Membership No:10
, , , 10
257 Kalyandwaj Basnet
Kalyandwaj Basnet 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kalyandwaj Basnet
Membership No:18
, , , 18
258 Kamal Poudyal
Kamal Poudyal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kamal Poudyal
Membership No:30
, , , 30
259 Kamal Raj Thapaliya
Kamal Raj Thapaliya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kamal Raj Thapaliya
Membership No:592
, , , 592
260 Kamal Rupakheti
Kamal Rupakheti 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kamal Rupakheti
Membership No:5
, , , 5
261 Kamala Rajbhandari
Kamala Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kamala Rajbhandari
Membership No:22
, , , 22
262 Kamlesh Lata Rajbhandari
Kamlesh Lata Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kamlesh Lata Rajbhandari
Membership No:20
, , , 20
263 Kanta Singh
Kanta Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kanta Singh
Membership No:4
, , , 4
264 Kanwan Mala Sharma
Kanwan Mala Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kanwan Mala Sharma
Membership No:3
, , , 3
265 Kapil Gyawali
Kapil Gyawali 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kapil Gyawali
Membership No:28
, , , 28
266 Karan Shakya
Karan Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Karan Shakya
Membership No:6
, , , 6
267 Karanjit Kishor Khanal
Karanjit  Kishor Khanal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Karanjit Kishor Khanal
Membership No:37
, , , 37
268 Karuna K.C.
Karuna K.C. 
Branch:Kathmandu
Full Name:Karuna K.C.
Membership No:32
, , , 32
269 Kedar Das
Kedar Das 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kedar Das
Membership No:36
, , , 36
270 Kedar Narayan Suwal
Kedar Narayan Suwal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kedar Narayan Suwal
Membership No:31
, , , 31
271 Keshab Lal Shrestha
Keshab Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Keshab Lal Shrestha
Membership No:35
, , , 35
272 Keshab Man Shrestha
Keshab Man Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Keshab Man Shrestha
Membership No:23
, , , 23
273 Keshab Prasad Khanal
Keshab Prasad Khanal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Keshab Prasad Khanal
Membership No:25
, , , 25
274 Keshab Shrestha
Keshab Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Keshab Shrestha
Membership No:24
, , , 24
275 Ketaki Shah
Ketaki Shah 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ketaki Shah
Membership No:2
, , , 2
276 Khagendra Sitaula
Khagendra Sitaula 
Branch:Kathmandu
Full Name:Khagendra Sitaula
Membership No:39
, , , 39
277 Khil Nath Ghimire
Khil Nath Ghimire 
Branch:Kathmandu
Full Name:Khil Nath Ghimire
Membership No:549
, , , 549
278 Kiran Bhakta Shrestha
Kiran Bhakta Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kiran Bhakta Shrestha
Membership No:557
, , , 557
279 Kiran Kumar Khanal
Kiran Kumar Khanal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kiran Kumar Khanal
Membership No:38
, , , 38
280 Kiran Lal Shrestha
Kiran Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kiran Lal Shrestha
Membership No:27
, , , 27
281 Kiran Man Chitrakar
Kiran Man Chitrakar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kiran Man Chitrakar
Membership No:21
, , , 21
282 Kokila Dhakal
Kokila Dhakal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kokila Dhakal
Membership No:9
, , , 9
283 Krishna Badre Shrestha
Krishna Badre Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Krishna Badre Shrestha
Membership No:16
, , , 16
284 Krishna Bahadur Shrestha
Krishna Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Krishna Bahadur Shrestha
Membership No:7
, , , 7
285 Krishna Chandra Timila
Krishna Chandra Timila 
Branch:Kathmandu
Full Name:Krishna Chandra Timila
Membership No:12
, , , 12
286 Krishna Chandra Vaidya
Krishna Chandra Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Krishna Chandra Vaidya
Membership No:14
, , , 14
287 Krishna Kumari Shrestha
Krishna Kumari Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Krishna Kumari Shrestha
Membership No:17
, , , 17
288 Krishna Maharjan
Krishna Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Krishna Maharjan
VDC/Municipality:Kulimha, Lalitpur
Membership No:KTM-598-2072/073-58
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Kulimha, Lalitpur, , KTM-598-2072/073-58 Ajay Singh Suwal
289 Krishna Raj Pandey
Krishna Raj Pandey 
Branch:Kathmandu
Full Name:Krishna Raj Pandey
Membership No:11
, , , 11
290 Krishna Shrestha
Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Krishna Shrestha
Membership No:13
, , , 13
291 Krishna Singh Poudyal
Krishna Singh Poudyal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Krishna Singh Poudyal
Membership No:15
, , , 15
292 Kuber Khadka
Kuber Khadka 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kuber Khadka
Membership No:585
, , , 585
293 Kuber Man Singh Pradhan
Kuber Man Singh Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kuber Man Singh Pradhan
Membership No:19
, , , 19
294 Kuber Raj Giri
Kuber Raj Giri 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kuber Raj Giri
Membership No:462
, , , 462
295 Kumar Joshi
Kumar Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kumar Joshi
Membership No:452
, , , 452
296 Kumar Raj Subedi
Kumar Raj Subedi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kumar Raj Subedi
Membership No:474
, , , 474
297 Kumar Risal
Kumar Risal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kumar Risal
Membership No:29
, , , 29
298 Kumar Shrestha
Kumar Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kumar Shrestha
Membership No:416
, , , 416
299 Kumar Shrestha
Kumar Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kumar Shrestha
Membership No:33
, , , 33
300 Kumar Shrestha
Kumar Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kumar Shrestha
Membership No:56
, , , 56
301 Kusum Vaidya
Kusum Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Kusum Vaidya
Membership No:530
, , , 530
302 Laksh Shrestha
Laksh Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Laksh Shrestha
Membership No:512
, , , 512
303 Lal Krishna Shrestha
Lal Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Lal Krishna Shrestha
Membership No:518
, , , 518
304 Laxmi Aryal
Laxmi Aryal 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Laxmi Aryal
VDC/Municipality:New Baneshwor, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-36
Branch President:Ajay Singh Suwal
, New Baneshwor, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-36 Ajay Singh Suwal
305 Laxmi Bahadur Niraula
Laxmi Bahadur Niraula 
Branch:Kathmandu
Full Name:Laxmi Bahadur Niraula
Membership No:511
, , , 511
306 Laxmi Bahadur Shrestha
Laxmi Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Laxmi Bahadur Shrestha
Membership No:282
, , , 282
307 Laxmi Das Manandhar
Laxmi Das Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Laxmi Das Manandhar
Membership No:284
, , , 284
308 Laxmi Kumari Shilpakar
Laxmi Kumari Shilpakar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Laxmi Kumari Shilpakar
Membership No:623
, , , 623
309 Laxmi Narayan Manandhar
Laxmi Narayan Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Laxmi Narayan Manandhar
Membership No:283
, , , 283
310 Lilisha Shrestha
Lilisha Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Lilisha Shrestha
Membership No:285
, , , 285
311 M. D. Agrawal
M. D. Agrawal 
Branch:Kathmandu
Full Name:M. D. Agrawal
Membership No:390
, , , 390
312 Macham Maharjan
Macham Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Macham Maharjan
Membership No:522
, , , 522
313 Madan Mohanlal Singh
Madan Mohanlal Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Madan Mohanlal Singh
Membership No:552
, , , 552
314 Madan Pradhan
Madan Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Madan Pradhan
Membership No:221
, , , 221
315 Madhaneshwora Nanda Vaidya
Madhaneshwora Nanda Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Madhaneshwora Nanda Vaidya
Membership No:233
, , , 233
316 Madhav Pratap J.B.R.
Madhav Pratap J.B.R. 
Branch:Kathmandu
Full Name:Madhav Pratap J.B.R.
Membership No:220
, , , 220
317 Madhav Pratap Jung Bahadur Rana
Madhav Pratap Jung Bahadur Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Madhav Pratap Jung Bahadur Rana
Membership No:433
, , , 433
318 Madhav Raj Sharma
Madhav Raj Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Madhav Raj Sharma
Membership No:213
, , , 213
319 Mahendra Biru Singh Kansakar
Mahendra Biru Singh Kansakar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mahendra Biru Singh Kansakar
Membership No:234
, , , 234
320 Mahendra Karmacharya
Mahendra Karmacharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mahendra Karmacharya
Membership No:216
, , , 216
321 Mahendra Piya
Mahendra Piya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mahendra Piya
Membership No:232
, , , 232
322 Mahendra Raj Shrestha
Mahendra Raj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mahendra Raj Shrestha
Membership No:228
, , , 228
323 Maheshwor Prasad Sharma
Maheshwor Prasad Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Maheshwor Prasad Sharma
Membership No:219
, , , 219
324 Malvika Subba
Malvika Subba 
Branch:Kathmandu
Full Name:Malvika Subba
Membership No:231
, , , 231
325 Man Mohan Krishna Shrestha
Man Mohan Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Man Mohan Krishna Shrestha
Membership No:217
, , , 217
326 Mandas Maharjan
Mandas Maharjan 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Mandas Maharjan
VDC/Municipality:Kathmandu-17
Membership No:KTM-598-2072/073-47
Branch President: Ajay Singh Suwal
, Kathmandu-17, , KTM-598-2072/073-47 Ajay Singh Suwal
327 Mangal Man Bajracharya
Mangal Man Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mangal Man Bajracharya
Membership No:415
, , , 415
328 Manidwaj Joshi
Manidwaj Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Manidwaj Joshi
Membership No:223
, , , 223
329 Manik Ratna Shakya
Manik Ratna Shakya 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Manik Ratna Shakya
VDC/Municipality:Lazimpat, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-55
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Lazimpat, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-55 Ajay Singh Suwal
330 Manindra Bahadur Joshi
Manindra Bahadur Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Manindra Bahadur Joshi
Membership No:227
, , , 227
331 Manoj Pradhananga
Manoj Pradhananga 
Branch:Kathmandu
Full Name:Manoj Pradhananga
Membership No:229
, , , 229
332 Manoj Rana
Manoj Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Manoj Rana
Membership No:212
, , , 212
333 Manu Mani Tripathi
Manu Mani Tripathi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Manu Mani Tripathi
Membership No:454
, , , 454
334 Maoj Kumar Shrestha
Maoj Kumar Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Maoj Kumar Shrestha
Membership No:225
, , , 225
335 Meenu Prajapati
Meenu Prajapati 
Branch:Kathmandu
Full Name:Meenu Prajapati
VDC/Municipality:Teku, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-41
, Teku, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-41
336 Meghna Shrestha
Meghna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Meghna Shrestha
VDC/Municipality:New Baneshwor, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-44
Branch President:Ajay Singh Suwal
, New Baneshwor, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-44 Ajay Singh Suwal
337 Merudanini Samatani
Merudanini Samatani 
Branch:Kathmandu
Full Name:Merudanini Samatani
Membership No:226
, , , 226
338 Milan Gurung
Milan Gurung 
Branch:Kathmandu
Full Name:Milan Gurung
Membership No:459
, , , 459
339 Milan Gurung
Milan Gurung 
Branch:Kathmandu
Full Name:Milan Gurung
Membership No:215
, , , 215
340 Mina Rajbhandari
Mina Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mina Rajbhandari
Membership No:529
, , , 529
341 Mina Subedi
Mina Subedi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mina Subedi
Membership No:406
, , , 406
342 Mina Subedi
Mina Subedi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mina Subedi
Membership No:467
, , , 467
343 Minakshi Khanna
Minakshi Khanna 
Branch:Kathmandu
Full Name:Minakshi Khanna
Membership No:214
, , , 214
344 Mira Shah
Mira Shah 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mira Shah
Membership No:230
, , , 230
345 Mira Sharma
Mira Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mira Sharma
Membership No:222
, , , 222
346 Mira Singh
Mira Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mira Singh
Membership No:210
, , , 210
347 Mohan Laxmi Shrestha
Mohan Laxmi Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mohan Laxmi Shrestha
Membership No:486
, , , 486
348 Mohan Laxmi Shrestha
Mohan Laxmi Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mohan Laxmi Shrestha
Membership No:532
, , , 532
349 Mohan Prasad Sharma Lamsal
Mohan Prasad Sharma Lamsal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mohan Prasad Sharma Lamsal
Membership No:224
, , , 224
350 Mohan Raj Giri
Mohan Raj Giri 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Mohan Raj Giri
VDC/Municipality:Sitapaila, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-52
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Sitapaila, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-52 Ajay Singh Suwal
351 Mohan Rijal
Mohan Rijal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Mohan Rijal
Membership No:218
, , , 218
352 Nabin Bajracharya
Nabin Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nabin Bajracharya
Membership No:140
, , , 140
353 Nabin Lal Shrestha
Nabin Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nabin Lal Shrestha
Membership No:453
, , , 453
354 Nabin Raj Poudel
Nabin Raj Poudel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nabin Raj Poudel
Membership No:148
, , , 148
355 Nanda Das Amatya
Nanda Das Amatya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nanda Das Amatya
Membership No:147
, , , 147
356 Nar Singh Bahadur Shrestha
Nar Singh Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nar Singh Bahadur Shrestha
Membership No:143
, , , 143
357 Narayan Bahadur Nakarmi
Narayan Bahadur Nakarmi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Narayan Bahadur Nakarmi
Membership No:149
, , , 149
358 Narayan Devi Shrestha
Narayan Devi Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Narayan Devi Shrestha
Membership No:591
, , , 591
359 Narayan Prasad Gurung
Narayan Prasad Gurung 
Branch:Kathmandu
Full Name:Narayan Prasad Gurung
Membership No:523
, , , 523
360 Narayan Prasd Acharya
Narayan Prasd Acharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Narayan Prasd Acharya
Membership No:146
, , , 146
361 Narendra Raj Shrestha
Narendra Raj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Narendra Raj Shrestha
Membership No:142
, , , 142
362 Naresh Shrestha
Naresh Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Naresh Shrestha
Membership No:556
, , , 556
363 Nati Bhai Maharjan
Nati Bhai Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nati Bhai Maharjan
Membership No:145
, , , 145
364 Navin Lal Shrestha
Navin Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Navin Lal Shrestha
VDC/Municipality:Chetrapati, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Chetrapati, Kathmandu, , KTM-598-2072/073- Ajay Singh Suwal
365 Nawaraj Shrestha
Nawaraj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nawaraj Shrestha
Membership No:506
, , , 506
366 Nira Bajracharya
Nira Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nira Bajracharya
Membership No:621
, , , 621
367 Nira Karki
Nira Karki 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nira Karki
Membership No:141
, , , 141
368 Niraj Bikram Rana
Niraj Bikram Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Niraj Bikram Rana
Membership No:144
, , , 144
369 Niraj Ranjit
Niraj Ranjit 
Branch:Kathmandu
Full Name:Niraj Ranjit
Membership No:150
, , , 150
370 Niranjan Shrestha
Niranjan Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Niranjan Shrestha
Membership No:544
, , , 544
371 Nirmal Joshi
Nirmal Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nirmal Joshi
Membership No:404
, , , 404
372 Nirmal Kumar Khanal
Nirmal Kumar Khanal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nirmal Kumar Khanal
Membership No:545
, , , 545
373 Nirmala Kansakar
Nirmala Kansakar 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Nirmala Kansakar
VDC/Municipality:Burungkhel, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-53
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Burungkhel, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-53 Ajay Singh Suwal
374 Nirsip Shumser Rana
Nirsip Shumser Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nirsip Shumser Rana
Membership No:151
, , , 151
375 Nuchhe Maharjan
Nuchhe Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nuchhe Maharjan
Membership No:428
, , , 428
376 Nuchhe Raj Shrestha
Nuchhe Raj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Nuchhe Raj Shrestha
Membership No:508
, , , 508
377 Om Krishna Bajracharya
Om Krishna Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Om Krishna Bajracharya
Membership No:562
, , , 562
378 P. C. Seth
P. C. Seth 
Branch:Kathmandu
Full Name:P. C. Seth
Membership No:156
, , , 156
379 P. P. Rawa
P. P. Rawa 
Branch:Kathmandu
Full Name:P. P. Rawa
Membership No:160
, , , 160
380 Padam Bahadur Sapkota
Padam Bahadur Sapkota 
Branch:Kathmandu
Full Name:Padam Bahadur Sapkota
Membership No:165
, , , 165
381 Padam Sagar Kakshapati
Padam Sagar Kakshapati 
Branch:Kathmandu
Full Name:Padam Sagar Kakshapati
Membership No:606
, , , 606
382 Padma Malla
Padma Malla 
Branch:Kathmandu
Full Name:Padma Malla
Membership No:152
, , , 152
383 Palpasa Maharjan
Palpasa Maharjan 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Palpasa Maharjan
VDC/Municipality:Kalimati, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-33
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Kalimati, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-33 Ajay Singh Suwal
384 Parshuram Shrestha
Parshuram Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Parshuram Shrestha
Membership No:168
, , , 168
385 Pashupati Prasad Bidari
Pashupati Prasad Bidari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pashupati Prasad Bidari
Membership No:567
, , , 567
386 Payal Shakya
Payal Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Payal Shakya
Membership No:181
, , , 181
387 Pinitu Shrestha
Pinitu Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pinitu Shrestha
Membership No:464
, , , 464
388 Pitambar Bhadari
Pitambar Bhadari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pitambar Bhadari
Membership No:597
, , , 597
389 Pokhreli Didi Bahini Samuha
Pokhreli Didi Bahini Samuha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pokhreli Didi Bahini Samuha
Membership No:479
, , , 479
390 Poshan Raj Joshi
Poshan Raj Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Poshan Raj Joshi
Membership No:153
, , , 153
391 Prabhu Raj Vaidya
Prabhu Raj Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prabhu Raj Vaidya
Membership No:166
, , , 166
392 Prabhu Shrestha
Prabhu Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prabhu Shrestha
Membership No:176
, , , 176
393 Prabin Ratna Tuladhar
Prabin Ratna Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prabin Ratna Tuladhar
Membership No:187
, , , 187
394 Pradip Kumar Aryal
Pradip Kumar Aryal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pradip Kumar Aryal
Membership No:172
, , , 172
395 Pradip Kumar Baniya
Pradip Kumar Baniya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pradip Kumar Baniya
Membership No:558
, , , 558
396 Pradip Man Vaidya
Pradip Man Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pradip Man Vaidya
Membership No:162
, , , 162
397 Pragya Acharya
Pragya Acharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pragya Acharya
Membership No:586
, , , 586
398 Prajwal Shumsher Rana
Prajwal Shumsher Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prajwal Shumsher Rana
Membership No:175
, , , 175
399 Prakash Bahadur Shrestha
Prakash Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prakash Bahadur Shrestha
Membership No:167
, , , 167
400 Prakash Chandra Pradhan
Prakash Chandra Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prakash Chandra Pradhan
Membership No:161
, , , 161
401 Prakash Dangol
Prakash Dangol 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prakash Dangol
Membership No:184
, , , 184
402 Prakash Kaji Shakya
Prakash Kaji Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prakash Kaji Shakya
Membership No:177
, , , 177
403 Prakash Man Shrestha
Prakash Man Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prakash Man Shrestha
Membership No:154
, , , 154
404 Prakash Narayan Manandhar
Prakash Narayan Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prakash Narayan Manandhar
Membership No:169
, , , 169
405 Prakash Ram Shrestha
Prakash Ram Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prakash Ram Shrestha
Membership No:583
, , , 583
406 Prakash Shrestha
Prakash Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prakash Shrestha
Membership No:173
, , , 173
407 Prakash Singh Pradhan
Prakash Singh Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prakash Singh Pradhan
Membership No:155
, , , 155
408 Pramil Sthapit
Pramil Sthapit 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pramil Sthapit
Membership No:183
, , , 183
409 Pramila Basnet
Pramila Basnet 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pramila Basnet
Membership No:158
, , , 158
410 Pramod Kansakar
Pramod Kansakar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pramod Kansakar
Membership No:185
, , , 185
411 Pramod Kumar Chorsiya
Pramod Kumar Chorsiya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pramod Kumar Chorsiya
Membership No:170
, , , 170
412 Pranab Lal Shrestha
Pranab Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pranab Lal Shrestha
Membership No:581
, , , 581
413 Prasanna Mharjn
Prasanna Mharjn 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Prasanna Mharjn
VDC/Municipality:Kulimha, Lalitpur
Membership No:KTM-598-2072/073-59
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Kulimha, Lalitpur, , KTM-598-2072/073-59 Ajay Singh Suwal
414 Prashant Raj Tuladhar
Prashant Raj Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prashant Raj Tuladhar
Membership No:539
, , , 539
415 Prasidha Rajbhandari
Prasidha Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prasidha Rajbhandari
Membership No:186
, , , 186
416 Pratap Kumar Bajracharya
Pratap Kumar Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pratap Kumar Bajracharya
Membership No:411
, , , 411
417 Pratibha Rana
Pratibha Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pratibha Rana
Membership No:159
, , , 159
418 Pratikshya Sharma
Pratikshya Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pratikshya Sharma
Membership No:180
, , , 180
419 Pratima Gautam
Pratima Gautam 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pratima Gautam
Membership No:188
, , , 188
420 Prem Bahadur Shrestha
Prem Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prem Bahadur Shrestha
Membership No:171
, , , 171
421 Prem Krishna Shrestha
Prem Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prem Krishna Shrestha
Membership No:179
, , , 179
422 Prem Krishna Shrestha
Prem Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prem Krishna Shrestha
Membership No:458
, , , 458
423 Prem Maharjan
Prem Maharjan 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Prem Maharjan
VDC/Municipality:Tekusi, Balkhu
Membership No:KTM-598-2072/073-31
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Tekusi, Balkhu, , KTM-598-2072/073-31 Ajay Singh Suwal
424 Prem Shumser Rana
Prem Shumser Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prem Shumser Rana
Membership No:190
, , , 190
425 Priti Sitaula
Priti Sitaula 
Branch:Kathmandu
Full Name:Priti Sitaula
Membership No:182
, , , 182
426 Prtem Dulal
Prtem Dulal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Prtem Dulal
Membership No:174
, , , 174
427 Purna Bahadur Sangat
Purna Bahadur Sangat 
Branch:Kathmandu
Full Name:Purna Bahadur Sangat
Membership No:427
, , , 427
428 Purna Bahadur Sangat
Purna Bahadur Sangat 
Branch:Kathmandu
Full Name:Purna Bahadur Sangat
Membership No:189
, , , 189
429 Purna Kumar Manandhar
Purna Kumar Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Purna Kumar Manandhar
Membership No:178
, , , 178
430 Purshottam Neupane
Purshottam Neupane 
Branch:Kathmandu
Full Name:Purshottam Neupane
Membership No:191
, , , 191
431 Puru Risal
Puru Risal 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Puru Risal
VDC/Municipality:Jana Path, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-38
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Jana Path, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-38 Ajay Singh Suwal
432 Pushpa Das Shrestha
Pushpa Das Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pushpa Das Shrestha
Membership No:163
, , , 163
433 Pushpa Lal Rajbahndari
Pushpa Lal Rajbahndari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pushpa Lal Rajbahndari
Membership No:157
, , , 157
434 Pushpalal Shrestha
Pushpalal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pushpalal Shrestha
Membership No:573
, , , 573
435 Pushpaman Joshi
Pushpaman Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Pushpaman Joshi
Membership No:164
, , , 164
436 R. A. Pathak
R. A. Pathak 
Branch:Kathmandu
Full Name:R. A. Pathak
Membership No:378
, , , 378
437 Rabindra Kansakar
Rabindra Kansakar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rabindra Kansakar
Membership No:281
, , , 281
438 Rabindra Man Joshi
Rabindra Man Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rabindra Man Joshi
Membership No:410
, , , 410
439 Rabindra Man Singh
Rabindra Man Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rabindra Man Singh
Membership No:258
, , , 258
440 Rachana Gauchan
Rachana Gauchan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rachana Gauchan
Membership No:394
, , , 394
441 Rachana Shrestha
Rachana Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rachana Shrestha
Membership No:580
, , , 580
442 Radha Devi Sunwar
Radha Devi Sunwar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Radha Devi Sunwar
Membership No:240
, , , 240
443 Radha Pradhan
Radha Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Radha Pradhan
Membership No:269
, , , 269
444 Radhika Shakya
Radhika Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Radhika Shakya
Membership No:577
, , , 577
445 Radhika Shrestha
Radhika Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Radhika Shrestha
Membership No:527
, , , 527
446 Rafiya Suwal
Rafiya Suwal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rafiya Suwal
Membership No:275
, , , 275
447 Ragab Shrestha
Ragab Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ragab Shrestha
Membership No:409
, , , 409
448 Raj Bhai Suwal
Raj Bhai Suwal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raj Bhai Suwal
Membership No:274
, , , 274
449 Raj Kaji Shrestha
Raj Kaji Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raj Kaji Shrestha
Membership No:245
, , , 245
450 Raj Kumar Dangol
Raj Kumar Dangol 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raj Kumar Dangol
Membership No:260'
, , , 260'
451 Raj Kumar Lohiya
Raj Kumar Lohiya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raj Kumar Lohiya
Membership No:268
, , , 268
452 Raj Kumar Shrestha
Raj Kumar Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raj Kumar Shrestha
Membership No:439
, , , 439
453 Raj Kumar Shrestha
Raj Kumar Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raj Kumar Shrestha
Membership No:277
, , , 277
454 Raj Kumar Thapa
Raj Kumar Thapa 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Raj Kumar Thapa
VDC/Municipality:Sirutar, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-34
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Sirutar, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-34 Ajay Singh Suwal
455 Raja Bajracharya
Raja Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raja Bajracharya
Membership No:265
, , , 265
456 Raja Thapa
Raja Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raja Thapa
Membership No:241
, , , 241
457 Rajani Devi Shrestha
Rajani Devi Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajani Devi Shrestha
Membership No:273
, , , 273
458 Rajendra Bhakta Shrestha
Rajendra Bhakta Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajendra Bhakta Shrestha
Membership No:243
, , , 243
459 Rajendra Chitrakar
Rajendra Chitrakar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajendra Chitrakar
Membership No:249
, , , 249
460 Rajendra Lal Maskey
Rajendra Lal Maskey 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajendra Lal Maskey
Membership No:242
, , , 242
461 Rajendra Man Dangol
Rajendra Man Dangol 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajendra Man Dangol
Membership No:264
, , , 264
462 Rajendra Man Shrestha
Rajendra Man Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajendra Man Shrestha
Membership No:270
, , , 270
463 Rajendra Prasad Neupane
Rajendra Prasad Neupane 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajendra Prasad Neupane
Membership No:262
, , , 262
464 Rajendra Prasad Shrestha
Rajendra Prasad Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajendra Prasad Shrestha
Membership No:496
, , , 496
465 Rajesh Chaudary
Rajesh Chaudary 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajesh Chaudary
Membership No:248
, , , 248
466 Rajesh Kaji Silakar
Rajesh Kaji Silakar 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Rajesh Kaji Silakar
VDC/Municipality:Syambhu, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-63
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Syambhu, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-63 Ajay Singh Suwal
467 Rajesh Manandhar
Rajesh Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajesh Manandhar
Membership No:607
, , , 607
468 Rajesh Manandhar
Rajesh Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajesh Manandhar
Membership No:279
, , , 279
469 Rajesh Pokhrel
Rajesh Pokhrel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajesh Pokhrel
Membership No:609
, , , 609
470 Rajesh Rauniyar
Rajesh Rauniyar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajesh Rauniyar
Membership No:541
, , , 541
471 Rajesh Shrestha
Rajesh Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajesh Shrestha
Membership No:497
, , , 497
472 Rajesh Shrestha
Rajesh Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajesh Shrestha
Membership No:267
, , , 267
473 Rajesh Sijapati
Rajesh Sijapati 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajesh Sijapati
Membership No:280
, , , 280
474 Rajesh Vaidya
Rajesh Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajesh Vaidya
Membership No:455
, , , 455
475 Rajeshwori Shrestha
Rajeshwori Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajeshwori Shrestha
Membership No:420
, , , 420
476 Rajeshwori Shrestha
Rajeshwori Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajeshwori Shrestha
Membership No:446
, , , 446
477 Rajiv Shrestha
Rajiv Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajiv Shrestha
Membership No:517
, , , 517
478 Rajnedra Prakash Manandhar
Rajnedra Prakash Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rajnedra Prakash Manandhar
Membership No:259
, , , 259
479 Raju Man Singh
Raju Man Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raju Man Singh
Membership No:443
, , , 443
480 Raju Shrestha
Raju Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raju Shrestha
Membership No:572
, , , 572
481 Rakesh Kumar Sharma
Rakesh Kumar Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rakesh Kumar Sharma
Membership No:604
, , , 604
482 Ram Bikram Sijapati
Ram Bikram Sijapati 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ram Bikram Sijapati
Membership No:251
, , , 251
483 Ram Gopal Karmacharya
Ram Gopal Karmacharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ram Gopal Karmacharya
Membership No:278
, , , 278
484 Ram Kaji Kone
Ram Kaji Kone 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ram Kaji Kone
Membership No:246
, , , 246
485 Ram Krishna Dangol
Ram Krishna Dangol 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ram Krishna Dangol
Membership No:495
, , , 495
486 Ram Prasad Adhikari
Ram Prasad Adhikari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ram Prasad Adhikari
Membership No:537
, , , 537
487 Ram Prasad Dangol
Ram Prasad Dangol 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ram Prasad Dangol
Membership No:263
, , , 263
488 Ram Prasad Nepal
Ram Prasad Nepal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ram Prasad Nepal
Membership No:253
, , , 253
489 Ram Raj Shrestha
Ram Raj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ram Raj Shrestha
Membership No:261
, , , 261
490 Ramesh Chandra Thapa
Ramesh Chandra Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Chandra Thapa
Membership No:247
, , , 247
491 Ramesh Jung Thapa
Ramesh Jung Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Jung Thapa
Membership No:255
, , , 255
492 Ramesh Kumar Joshi
Ramesh Kumar Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Kumar Joshi
Membership No:437
, , , 437
493 Ramesh Kumar Naulakha
Ramesh Kumar Naulakha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Kumar Naulakha
Membership No:250
, , , 250
494 Ramesh Kumar Singh Pradhan
Ramesh Kumar Singh Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Kumar Singh Pradhan
Membership No:584
, , , 584
495 Ramesh Maharjan
Ramesh Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Maharjan
Membership No:559
, , , 559
496 Ramesh Manandhar
Ramesh Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Manandhar
Membership No:587
, , , 587
497 Ramesh Prasad Dwadi
Ramesh Prasad Dwadi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Prasad Dwadi
Membership No:494
, , , 494
498 Ramesh Regmi
Ramesh Regmi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Regmi
Membership No:412
, , , 412
499 Ramesh Shrestha
Ramesh Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Shrestha
Membership No:256
, , , 256
500 Ramesh Shrestha
Ramesh Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramesh Shrestha
Membership No:257
, , , 257
501 Rameshwor Pokhrel
Rameshwor Pokhrel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rameshwor Pokhrel
Membership No:608
, , , 608
502 Ramila Singh
Ramila Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ramila Singh
Membership No:569
, , , 569
503 Ranbindra Bahadur Shrestha
Ranbindra Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ranbindra Bahadur Shrestha
Membership No:252
, , , 252
504 Raneshwori Shrestha
Raneshwori Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Raneshwori Shrestha
Membership No:465
, , , 465
505 Rashmi Karki
Rashmi Karki 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rashmi Karki
Membership No:434
, , , 434
506 Rashmi Karki
Rashmi Karki 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rashmi Karki
Membership No:272
, , , 272
507 Rashmila Shrestha
Rashmila Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rashmila Shrestha
Membership No:528
, , , 528
508 Rati Shrestha
Rati Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rati Shrestha
Membership No:614
, , , 614
509 Ratna Kumari
Ratna Kumari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ratna Kumari
Membership No:254
, , , 254
510 Ratna Raj Shrestha
Ratna Raj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Ratna Raj Shrestha
Membership No:244
, , , 244
511 Ratna Shova Tuladhar
Ratna Shova Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Ratna Shova Tuladhar
VDC/Municipality:Bhotebahal , Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-48
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Bhotebahal , Kathmandu, , KTM-598-2072/073-48 Ajay Singh Suwal
512 Rejisha Dangol
Rejisha Dangol 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Rejisha Dangol
VDC/Municipality:Samakhusi, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-42
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Samakhusi, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-42 Ajay Singh Suwal
513 Rekha Yadav
Rekha Yadav 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Rekha Yadav
VDC/Municipality:Biratnagar
Membership No:KTM-598-2072/073-35
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Biratnagar, , KTM-598-2072/073-35 Ajay Singh Suwal
514 Renate Rana
Renate Rana 
Branch:Kathmandu
Full Name:Renate Rana
Membership No:239
, , , 239
515 Resham Kumar Shrestha
Resham Kumar Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Resham Kumar Shrestha
Membership No:460
, , , 460
516 Reshma Bajrachracharya
Reshma Bajrachracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Reshma Bajrachracharya
Membership No:519
, , , 519
517 Rina Shrestha
Rina Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rina Shrestha
Membership No:472
, , , 472
518 Rohan Shrestha
Rohan Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rohan Shrestha
Membership No:582
, , , 582
519 Roji Shrestha
Roji Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Roji Shrestha
Membership No:473
, , , 473
520 Rojita Shrestha
Rojita Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rojita Shrestha
Membership No:590
, , , 590
521 Roshan Bir Singh Tuladhar
Roshan Bir Singh Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Roshan Bir Singh Tuladhar
Membership No:271
, , , 271
522 Rup jyoti Kansakar
Rup jyoti Kansakar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rup jyoti Kansakar
Membership No:392
, , , 392
523 Rupak Shrestha
Rupak Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rupak Shrestha
Membership No:276
, , , 276
524 Rupesh Lal Shrestha
Rupesh Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rupesh Lal Shrestha
Membership No:502
, , , 502
525 Rupesh Pradhan
Rupesh Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Rupesh Pradhan
Membership No:266
, , , 266
526 Sabita Karki
Sabita Karki 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sabita Karki
Membership No:571
, , , 571
527 Sabitri Lama
Sabitri Lama 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sabitri Lama
Membership No:333
, , , 333
528 Sabitri Rajbhandari
Sabitri Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sabitri Rajbhandari
Membership No:313
, , , 313
529 Sabitri Shrestha
Sabitri Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sabitri Shrestha
Membership No:304
, , , 304
530 Sagar Shrestha
Sagar Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sagar Shrestha
Membership No:500
, , , 500
531 Sagun Shah
Sagun Shah 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sagun Shah
Membership No:307
, , , 307
532 Sahadev Shumser J.B.R.
Sahadev Shumser J.B.R. 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sahadev Shumser J.B.R.
Membership No:337
, , , 337
533 Sahanshil Shrestha
Sahanshil Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sahanshil Shrestha
Membership No:335
, , , 335
534 Sailaja Pandey
Sailaja Pandey 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sailaja Pandey
Membership No:407
, , , 407
535 Sailesh Bade Shrestha
Sailesh Bade Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sailesh Bade Shrestha
Membership No:318
, , , 318
536 Sailesh Shrestha
Sailesh Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sailesh Shrestha
Membership No:432
, , , 432
537 Sajan Kumar Agrawal
Sajan Kumar Agrawal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sajan Kumar Agrawal
Membership No:312
, , , 312
538 Sajanram Bhandari
Sajanram Bhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sajanram Bhandari
Membership No:408
, , , 408
539 Sakil Shrestha
Sakil Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sakil Shrestha
Membership No:501
, , , 501
540 Salina Shrestha
Salina Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Salina Shrestha
Membership No:576
, , , 576
541 Samina Shrestha
Samina Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Samina Shrestha
Membership No:499
, , , 499
542 Samwa Dev Chalise
Samwa Dev Chalise 
Branch:Kathmandu
Full Name:Samwa Dev Chalise
Membership No:325
, , , 325
543 Samyog Karmacharya
Samyog Karmacharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Samyog Karmacharya
Membership No:317
, , , 317
544 Sanad Kumar Manandhar
Sanad Kumar Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sanad Kumar Manandhar
Membership No:324
, , , 324
545 Sangita Luitel
Sangita Luitel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sangita Luitel
VDC/Municipality:New Baneshwor, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-56
Branch President:Ajay Singh Suwal
, New Baneshwor, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-56 Ajay Singh Suwal
546 Sanjay Nath Joshi
Sanjay Nath Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sanjay Nath Joshi
Membership No:327
, , , 327
547 Santosh Koirala
Santosh Koirala 
Branch:Kathmandu
Full Name:Santosh Koirala
Membership No:332
, , , 332
548 Santosh Tiwadewala
Santosh Tiwadewala 
Branch:Kathmandu
Full Name:Santosh Tiwadewala
Membership No:305
, , , 305
549 Sanu Maharjan
Sanu Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sanu Maharjan
Membership No:430
, , , 430
550 Sanu Maiya K.C.
Sanu Maiya K.C. 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sanu Maiya K.C.
Membership No:447
, , , 447
551 Sanu Maiya Shrestha
Sanu Maiya Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sanu Maiya Shrestha
Membership No:487
, , , 487
552 Sanu Maiya Shrestha
Sanu Maiya Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sanu Maiya Shrestha
Membership No:535
, , , 535
553 Sanu Radha Khanal
Sanu Radha Khanal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sanu Radha Khanal
Membership No:366
, , , 366
554 Sarad Bahadur Shrestha
Sarad Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sarad Bahadur Shrestha
Membership No:344
, , , 344
555 Sarad Bahadur Shrestha
Sarad Bahadur Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sarad Bahadur Shrestha
Membership No:399
, , , 399
556 Sarad Krishna Shrestha
Sarad Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sarad Krishna Shrestha
Membership No:338
, , , 338
557 Saraswoti Nakarmi
Saraswoti Nakarmi 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Saraswoti Nakarmi
VDC/Municipality:Teku, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-49
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Teku, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-49 Ajay Singh Suwal
558 Saroj Bajracharya
Saroj Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Saroj Bajracharya
Membership No:322
, , , 322
559 Saroj Krishna Shrestha
Saroj Krishna Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Saroj Krishna Shrestha
Membership No:579
, , , 579
560 Saroj Man Singh
Saroj Man Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Saroj Man Singh
Membership No:311
, , , 311
561 Saroj Rajopadyaya
Saroj Rajopadyaya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Saroj Rajopadyaya
Membership No:550
, , , 550
562 Saroj Shakya
Saroj Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Saroj Shakya
Membership No:391
, , , 391
563 Saroj Shakya
Saroj Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Saroj Shakya
Membership No:492
, , , 492
564 Saroj Singh
Saroj Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Saroj Singh
Membership No:603
, , , 603
565 Sarojraj Thapa Chettri
Sarojraj Thapa Chettri 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sarojraj Thapa Chettri
Membership No:398
, , , 398
566 Shakbu Lal Malla
Shakbu Lal Malla 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shakbu Lal Malla
Membership No:515
, , , 515
567 Shakil Shrestha
Shakil Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shakil Shrestha
Membership No:533
, , , 533
568 Shakila Shrestha
Shakila Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shakila Shrestha
Membership No:489
, , , 489
569 Shankar Shakya
Shankar Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shankar Shakya
Membership No:348
, , , 348
570 Shanta Das Manandhar
Shanta Das Manandhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shanta Das Manandhar
Membership No:521
, , , 521
571 Shanta Joshi
Shanta Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shanta Joshi
Membership No:336
, , , 336
572 Shanti Rajkarnikar
Shanti Rajkarnikar 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Shanti Rajkarnikar
VDC/Municipality:Gyaneshwor, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-61
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Gyaneshwor, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-61 Ajay Singh Suwal
573 Shanti Vaidya
Shanti Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shanti Vaidya
Membership No:612
, , , 612
574 Shekhar Pradhan
Shekhar Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shekhar Pradhan
Membership No:347
, , , 347
575 Shekhar Vaidya
Shekhar Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shekhar Vaidya
Membership No:345
, , , 345
576 Shiv Ram Pradhan
Shiv Ram Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shiv Ram Pradhan
Membership No:346
, , , 346
577 Shiv Sharan Basnet
Shiv Sharan Basnet 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shiv Sharan Basnet
Membership No:341
, , , 341
578 Shiv Shrestha
Shiv Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shiv Shrestha
Membership No:342
, , , 342
579 Shobha Shakya
Shobha Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shobha Shakya
Membership No:524
, , , 524
580 Shova Rawat
Shova Rawat 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shova Rawat
Membership No:343
, , , 343
581 Shraddha Basnet
Shraddha Basnet 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shraddha Basnet
Membership No:622
, , , 622
582 Shrawan Lama
Shrawan Lama 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shrawan Lama
Membership No:463
, , , 463
583 Shri Dhar Prasad Chalise
Shri Dhar Prasad Chalise 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shri Dhar Prasad Chalise
Membership No:350
, , , 350
584 Shri Niwas Sharma
Shri Niwas Sharma 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shri Niwas Sharma
Membership No:351
, , , 351
585 Shri Ram Lamichhane
Shri Ram Lamichhane 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shri Ram Lamichhane
Membership No:349
, , , 349
586 Shyam Sundar Gupta
Shyam Sundar Gupta 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shyam Sundar Gupta
Membership No:340
, , , 340
587 Shyam Sundar Nuchhee Pradhan
Shyam Sundar Nuchhee Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Shyam Sundar Nuchhee Pradhan
Membership No:339
, , , 339
588 Sirina Sthapit
Sirina Sthapit 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sirina Sthapit
Membership No:610
, , , 610
589 Sita Ram Panta
Sita Ram Panta 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sita Ram Panta
Membership No:310
, , , 310
590 Som Nath Gautam
Som Nath Gautam 
Branch:Kathmandu
Full Name:Som Nath Gautam
Membership No:323
, , , 323
591 Soni Maharjan
Soni Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Soni Maharjan
Membership No:578
, , , 578
592 Srijan Man Singh
Srijan Man Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Srijan Man Singh
Membership No:601
, , , 601
593 Srijana Thapa
Srijana Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Srijana Thapa
Membership No:334
, , , 334
594 Subarna Bahadur Chettri
Subarna Bahadur Chettri 
Branch:Kathmandu
Full Name:Subarna Bahadur Chettri
Membership No:315
, , , 315
595 Subarna Dangol
Subarna Dangol 
Branch:Kathmandu
Full Name:Subarna Dangol
Membership No:402
, , , 402
596 Subarna Rajbhandari
Subarna Rajbhandari 
Branch:Kathmandu
Full Name:Subarna Rajbhandari
Membership No:320
, , , 320
597 Sudan Ratna Bajracharya
Sudan Ratna Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sudan Ratna Bajracharya
Membership No:329
, , , 329
598 Sudan Ratna Bajracharya
Sudan Ratna Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sudan Ratna Bajracharya
Membership No:461
, , , 461
599 Sudina Shrestha
Sudina Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sudina Shrestha
Membership No:617
, , , 617
600 Suhana Singh
Suhana Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suhana Singh
Membership No:600
, , , 600
601 Sujata Sherchan
Sujata Sherchan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sujata Sherchan
Membership No:435
, , , 435
602 Sujata Sherchan
Sujata Sherchan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sujata Sherchan
Membership No:457
, , , 457
603 Sulochana Siddhi Bajracharya
Sulochana Siddhi Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sulochana Siddhi Bajracharya
Membership No:561
, , , 561
604 Suman Shakya
Suman Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suman Shakya
Membership No:531
, , , 531
605 Suman Shrestha
Suman Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suman Shrestha
Membership No:321
, , , 321
606 Sumina Shrestha
Sumina Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sumina Shrestha
Membership No:498
, , , 498
607 Sumitra Dangal
Sumitra Dangal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sumitra Dangal
Membership No:613
, , , 613
608 Sumitra Shrestha
Sumitra Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sumitra Shrestha
Membership No:616
, , , 616
609 Sundar K.C.
Sundar K.C. 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sundar K.C.
Membership No:331
, , , 331
610 Sundar K.C.
Sundar K.C. 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sundar K.C.
Membership No:491
, , , 491
611 Sundar Thapa
Sundar Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sundar Thapa
Membership No:330
, , , 330
612 Sunil Bhakta Shrestha
Sunil Bhakta Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sunil Bhakta Shrestha
Membership No:480
, , , 480
613 Sunita (Bhandari) Thapa
Sunita (Bhandari) Thapa 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sunita (Bhandari) Thapa
Membership No:328
, , , 328
614 Sunita Dangol
Sunita Dangol 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sunita Dangol
Membership No:611
, , , 611
615 Sunita Maharjan
Sunita Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sunita Maharjan
Membership No:563
, , , 563
616 Suprima Limbu
Suprima Limbu 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suprima Limbu
Membership No:419
, , , 419
617 Surendra Joshi
Surendra Joshi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Surendra Joshi
Membership No:314
, , , 314
618 Surendra Lal Shrestha
Surendra Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Surendra Lal Shrestha
Membership No:575
, , , 575
619 Surendra Raj Shrestha
Surendra Raj Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Surendra Raj Shrestha
Membership No:306
, , , 306
620 Surendra Shrestha
Surendra Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Surendra Shrestha
Membership No:319
, , , 319
621 Suresh Bahadur Malla
Suresh Bahadur Malla 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suresh Bahadur Malla
Membership No:302
, , , 302
622 Suresh Bajracharya
Suresh Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suresh Bajracharya
Membership No:543
, , , 543
623 Suresh Khadgi
Suresh Khadgi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suresh Khadgi
Membership No:308
, , , 308
624 Suresh Lal Shrestha
Suresh Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suresh Lal Shrestha
Membership No:589
, , , 589
625 Suresh Lal Shrestha
Suresh Lal Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suresh Lal Shrestha
Membership No:482
, , , 482
626 Suresh Prajapati
Suresh Prajapati 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suresh Prajapati
Membership No:326
, , , 326
627 Suresh Sapkota
Suresh Sapkota 
Branch:Kathmandu
Full Name:Suresh Sapkota
Membership No:316
, , , 316
628 Surupa Shrestha
Surupa Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Surupa Shrestha
Membership No:615
, , , 615
629 Surya Prasad Pradhan
Surya Prasad Pradhan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Surya Prasad Pradhan
Membership No:303
, , , 303
630 Sushil Shumser J.B.R.
Sushil Shumser J.B.R. 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sushil Shumser J.B.R.
Membership No:309
, , , 309
631 Sushma Bajracharya
Sushma Bajracharya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Sushma Bajracharya
Membership No:538
, , , 538
632 Swarna Shakya
Swarna Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Swarna Shakya
Membership No:626
, , , 626
633 Tanka Prasad Regmi
Tanka Prasad Regmi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Tanka Prasad Regmi
Membership No:503
, , , 503
634 Tara Bahadur Kuwar
Tara Bahadur Kuwar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Tara Bahadur Kuwar
Membership No:123
, , , 123
635 Taremam Maharjan
Taremam Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Taremam Maharjan
Membership No:119
, , , 119
636 Tek Bahadur Subba
Tek Bahadur Subba 
Branch:Kathmandu
Full Name:Tek Bahadur Subba
Membership No:80
, , , 80
637 Tika Laxmi Shakya
Tika Laxmi Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Tika Laxmi Shakya
Membership No:625
, , , 625
638 Totra Chandra Vaidya
Totra Chandra Vaidya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Totra Chandra Vaidya
Membership No:120
, , , 120
639 Tripti Shah
Tripti Shah 
Branch:Kathmandu
Full Name:Tripti Shah
Membership No:121
, , , 121
640 Tulsi Ram Bhusal
Tulsi Ram Bhusal 
Branch:Kathmandu
Full Name:Tulsi Ram Bhusal
Membership No:122
, , , 122
641 Uday Man Shrestha
Uday Man Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Uday Man Shrestha
Membership No:551
, , , 551
642 Uma Mathema
Uma Mathema 
Branch:Kathmandu
Full Name:Uma Mathema
Membership No:488
, , , 488
643 Uma Mathema
Uma Mathema 
Branch:Kathmandu
Full Name:Uma Mathema
Membership No:534
, , , 534
644 Umesh Man Shrestha
Umesh Man Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Umesh Man Shrestha
Membership No:514
, , , 514
645 Umesh Shrestha
Umesh Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Umesh Shrestha
Membership No:385
, , , 385
646 Uparathi Bharat Kesari Singh
Uparathi Bharat Kesari Singh 
Branch:Kathmandu
Full Name:Uparathi Bharat Kesari Singh
Membership No:202
, , , 202
647 Upendra Man Shrestha
Upendra Man Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Upendra Man Shrestha
Membership No:426
, , , 426
648 Urmila Shrestha
Urmila Shrestha 
Branch:Kathmandu
Full Name:Urmila Shrestha
Membership No:386
, , , 386
649 Urusha Shakya
Urusha Shakya 
Branch:Kathmandu
Full Name:Urusha Shakya
Membership No:620
, , , 620
650 Usha Mulmi
Usha Mulmi 
Branch:Kathmandu
Full Name:Usha Mulmi
Membership No:384
, , , 384
651 Uttam Bir Tuladhar
Uttam Bir Tuladhar 
Branch:Kathmandu
Full Name:Uttam Bir Tuladhar
Membership No:388
, , , 388
652 Uttam Man Ranjit
Uttam Man Ranjit 
Branch:Kathmandu
Full Name:Uttam Man Ranjit
Membership No:387
, , , 387
653 Vijaya Kumar Mudbhary
Vijaya Kumar Mudbhary 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Vijaya Kumar Mudbhary
VDC/Municipality:Bhotebahal , Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-46
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Bhotebahal , Kathmandu, , KTM-598-2072/073-46 Ajay Singh Suwal
654 Vimal Kumar Hoda
Vimal Kumar Hoda 
Branch:Kathmandu
Full Name:Vimal Kumar Hoda
Membership No:299
, , , 299
655 Yadav Kharel
Yadav Kharel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Yadav Kharel
Membership No:237
, , , 237
656 Yagya Bajgai
Yagya Bajgai 
Branch:Kathmandu
Full Name:Yagya Bajgai
Membership No:238
, , , 238
657 Yamuna Maharjan
Yamuna Maharjan 
Branch:Kathmandu
Full Name:Yamuna Maharjan
Membership No:566
, , , 566
658 Yog Raj Poudel
Yog Raj Poudel 
Branch:Kathmandu
Full Name:Yog Raj Poudel
Membership No:235
, , , 235
659 Yogendra Chandra Palikhe
Yogendra Chandra Palikhe 
Branch:Kathmandu
Full Name:Yogendra Chandra Palikhe
Membership No:236
, , , 236
660 Yubika Shrestha
Yubika Shrestha 
Branch:Kathmandu
Date of Application:10/17/2072
Full Name:Yubika Shrestha
VDC/Municipality:Ombahal, Kathmandu
Membership No:KTM-598-2072/073-39
Branch President:Ajay Singh Suwal
, Ombahal, Kathmandu, , KTM-598-2072/073-39 Ajay Singh Suwal